Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME (YÜKSEK LİSANS)
TARİH (YÜKSEK LİSANS)
SOSYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEK LİSANS)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YÜKSEK LİSANS)
İKTİSAT (YÜKSEK LİSANS)
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YÜKSEK LİSANS)