Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; Yükseköğretim Kurulunca Kurulun 24 Mart 2000 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı 2013–2014 öğretim yılında normal örgün öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere,BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir.


Program Profili

Programın amacı, biyomedikal cihaz teknolojisi alanında, biyomedikal cihazların kurulumunu, tamirini, bakımını, kalibrasyonlarını yapabilecek ve kendi işletmesini açabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi, proje tabanlı çalışmalarda bulunmuş, bireysel ve grup çalışmalarında başarılı, ulusal değerleri önemseyen, nitelikli biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmektir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programında öğrencilerbiyomedikal cihazların kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.


Program Çıktıları


Mezunların İstihdam Profili

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Ölçme, Devre Analizi, Mikrodenetleyiciler, Anatomi ve Fizyoloji, Biyomedikal cihazlar ile ilgili dersler vd.) derslerde biyomedikal cihazların çok değişik ortamlarda kullanımı, montajı, kalibrasyon ayarları ve arızaları ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programından mezun olan öğrenciler, “Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının biyomedikal cihaz teknik servislerinde ve hastanelerin kendi biyomedikal cihaz servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. • Biyomedikal Mühendisliği • Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Elektronik Mühendisliği • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BMD107 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
BMD101 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
BMD103 ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÖLÇME 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
BMD105 ELEKTRONİK 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MAT101 MATEMATİK 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
ENF101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI-I 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TDL101 TÜRK DİLİ-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD101 YABANCI DİL-I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BMD104 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
BMD102 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
BMD108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
********* ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
MAT102 MESLEKİ MATEMATİK 4 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
BMD106 SAYISAL ELEKTRONİK 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
TDL102 TÜRK DİLİ-II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD102 YABANCI DİL-II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BMD205 FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEYİCİLER 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
BMD201 MİKRODENETLEYİCİLER 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
BMD203 TIBBİ CİHAZLAR-I 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 5
SEÇ01 Seçmeli Ders Havuzu I - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 3
SEÇ02 Seçmeli Ders Havuzu II - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
********* ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (STAJ) 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
BMD208 KALİBRASYON 1 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
BMD202 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
BMD204 TIBBİ CİHAZLAR-II 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
Seç03 Seçmeli Ders Havuzu III - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SEÇ04 Seçmeli Ders Havuzu IV - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu I

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
ÇEV201 ÇEVRE KORUMA 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TİL201 GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
İYT201 İŞLETME YÖNETİMİ-I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
KLT201 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BMD227 TEKNİK SERVİS ORGANİZASYONU 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu II

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BMD215 ARIZA GİDERME 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD211 BİYOMEDİKAL ENSTRUMANTASYON 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD213 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD223 GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD207 HASTANE TESİSATI PROJELENDİRME VE ÇİZİMİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD221 HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLER 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD209 MESLEKİ YABANCI DİL-I 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
GRT225 ÖZGÜN BASKI-I 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
TEK201 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD219 TIBBİ BİLİŞİM 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD217 TIBBİ CİHAZLARDA BİYOLOJİK TEHLİKELER 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
BMD225 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4

Seçmeli Ders Havuzu III

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRŞ202 GİRİŞİMCİLİK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
İGV202 İŞ GÜVENLİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
İYT202 İŞLETME YÖNETİMİ-II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
MET202 MESLEK ETİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Seçmeli Ders Havuzu IV

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AYT202 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD214 BİTİRME PROJESİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD216 BİYOMALZEMELER 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD222 CİHAZ KURULUMU VE SÖKÜMÜ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD224 ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD212 ELEKTROMEKANİK 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD228 GÜÇ KAYNAKLARI 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD218 HASTANE İKLİMLENDİRMESİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD226 MEKANİK SİSTEM TASARIMI 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD210 MESLEKİ YABANCI DİL-II 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD220 OPTOELEKTRONİK 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
GRT220 ÖZGÜN BASKI-II 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
BMD206 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeyealınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 7 tam donanımlı sınıf, 1 sayısal laboratuarı, 1 devreler laboratuarı,3 bilgisayar laboratuarıve 1 adet konferans salonunda yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden, kütüphane ve laboratuarlarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 50300 Nevşehir Tel : 384 - 228 11 40 Faks : 384 - 215 26 71 E-posta : myo@nevsehir.edu.tr