Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

MESLEK YÜKSEKOKULU / ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; Yükseköğretim Kurulunca Kurulun 24 Mart 2000 tarihli Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur. Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı 2013–2014 öğretim yılında normal örgün öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere,ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 30 iş günü staj tamamlaması gerekir.


Program Profili

Programın amacı; Elektrik Enerjisinin üretimi,iletimi,dağıtımı verimli bir şekilde kullanımı aşamalarının yanı sıra,elektrikli cihazların tamir ve bakım işlemlerinde gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış nitelikli ara eleman yetiştirmektir.Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Programın müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-2 Türkçenin yapısal özelliklerini kavrar. Türkçeyi kullanarak etkili iletişim kurar ve araştırma, okuma ve bilgilenme yeteneklerini geliştirir.
PÇ-3 Avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahip olur.
PÇ-4 Kendi alanında veya toplumsal yaşantılarda Türkçeyi etkili şekilde kullanarak kişi ve kurumlarla sözlü, yazılı olarak iletişim kurar.
PÇ-5 Gerekli ve yeterli temel matematik bilgisine sahip olur. Mesleği ile ilgili matematiksel hesaplama, analiz ve değerlendirme yapar.
PÇ-6 Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar kullanma lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
PÇ-7 Herhangi bir programa ait algoritma oluşturur ve ileri seviye programa dillerinden en az biri ile program yazar.
PÇ-8 Bilgisayar destekli çizim ilgili paket programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir.
PÇ-9 Enerji Sistemleri ile ilgili proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma konularında bilinçlenir.
PÇ-10 Temel elektriksel kavramları bilir. Elektrik devreleri ile ilgili devre çözümlerini gerçekleştirilir.
PÇ-11 Elektrik-elektronik devre ve elemanları üzerinde gerekli ölçümleri yapar.
PÇ-12 Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-13 Enerji alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
PÇ-14 Termodinamik ile ilgili kavramları öğrenerek, gerekli analiz ve hesaplamaları yapar.
PÇ-15 Biyokütle ile enerji üretimi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-16 Hidroelektrik santralleri işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. Hidroelektrik santralleri oluşturan kısımları bilir.
PÇ-17 Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
PÇ-18 Güneş panelleri üretimi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olur ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim yöntemini açıklar.
PÇ-19 Termik santraller ile ilgili tanımlar, yapısı, kurulumu ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-20 Rüzgâr türbinlerinin yapısı, bakım ve onarım hakkında bilgi sahibi olur. Rüzgar türbinleri ile üretilen elektrik enerjisi yöntemini açıklar.
PÇ-21 Elektrik kumanda sistemlerinin ve programlanabilir denetleyicili sistemlerin tasarımı, kurulumu, bakım-onarımını yapar.
PÇ-22 Enerji iletimi ve dağıtımını gerçekleştirmek için kullanılan elemanların özellikleri bilerek, montajı ve bakım-onarımını yapar.
PÇ-23 İşyeri açma, işyeri yönetimi, kalite sürekliliği, iş güvenliği ve iş hayatında başarılı olma konularında gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-24 İhtiyaca uygun sensör veya transdüser seçimi yaparak endüstriyel uygulamalarda kullanabilir.
PÇ-25 Hidrojen enerjisinden enerji üretme yöntemi hakkında bilgi sahibi olur ve enerji üretimi için gerekli adımları bilir.
PÇ-26 Bilişim teknolojilerini kullanarak sahip olduğu bilgi ve beceriyi diğer kişi ve kurumlara sunar. Gerektiğinde sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanılır ve mesleki etik çerçevesinde hareket eder.
PÇ-27 Güç elektroniği alanında kullanılan yarı iletken devre elemanları hakkında bilgi sahibi olur. Bu elemanlar arasındaki farkları bilir.
PÇ-28 Elektrik motorları ve sürücü devreleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-29 Doğalgaz enerjisi ve kullanımıyla ilgili gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-30 Enerji takibinde kullanılan SCADA sistemleri hakkında genel bilgiye sahip olur ve gerektiğinde enerji kontrolü ve izlemesini sağlayan bir SCADA sistemi gerçekleştirilir.
PÇ-31 Yüksek gerilim tekniği hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-32 Güç sistemlerindeki enerji parametrelerini kullanarak güç sistemlerinin analizini gerçekleştirir.
PÇ-33 Türkiye ve Dünyadaki enerji yönetimi stratejileri ile ilgili gerekli bilgiye sahip olur.
PÇ-34 Mikrodenetleyici teknolojisi kullanarak gerekli devre tasarımları yapabilir.
PÇ-35 Temel fizik kuralları ve birimlerini bilir. Bu kuralları kullanarak enerjiler arasında dönüşümleri gerçekleştirebilir.
PÇ-36 Jeotermal santraller yapısı, çalışma şekli ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-37 Kontrol ve otomasyon sistemlerinin kullanıldığı yerler hakkında bilgi sahibi olur. İhtiyaca göre kontrol ve otomasyon sistemleri tasarlayabilir.
PÇ-38 Herhangi bir konu hakkında araştırma yapma ve hazırladığı çalışmayı sunma becerisi kazanır.
PÇ-39 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
PÇ-40 Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
PÇ-41 Üniversite hayatı boyunca bilimsel ve kültürel etkinliklere katılır.
PÇ-42 Bir proje konusu belirleyerek proje adımlarını planlar, uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırma yapar ve buna uygun olarak projeyi hazırlayıp sunar.
PÇ-43 Nükleer Santrallerin işleyişi, bakım ve onarımı hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-44 Hibrit sistemler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-45 Doğru akımda depolama elemanları, devre çözümleri, güç ve enerji hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-46 Doğru akım temel kavramlarını tanımlar, pasif devre elemanlarının doğru akımda gösterdiği tepkileri analiz eder.
PÇ-47 Elektrik ve elektronik devrelerin kurulumunu, analizini ve devre üzerindeki ölçümleri hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-48 DA motorlarının kontrolü hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-49 ASM'ların kontrolü hakında bilgi sahibi olur.
PÇ-50 Senkron motorların kontrolü hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-51 Elektrik makinelerinin kontrolünü yapabilir.
PÇ-52 PLC'lerin endüstriyel alandaki kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-53 PLC ile matık işlemleri yapabilir.

Mezunların İstihdam Profili

Program mezunları, alternatif enerji kaynakları teknikeri olarak özel işyerleri kurup çalıştırabilecekleri gibi en başta Tedaş,Türk Telekom,GSM Şirketleri,enerji üretim santralleri ve endüstriyel otomasyon gerektiren birçok resmi ve özel kurumlarda iş bulabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. • Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Elektronik Mühendisliği • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.Endüstri Mühendisliği.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT-101 ATATÜRK İLKELERI VE İNKILÂP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF-101 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 1 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 3
AEK-105 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
MAT-101 MATEMATİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
AEK-103 ÖLÇME TEKNİĞİ 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 3
AEK-107 TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK 2 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 4
AEK-101 TEMEL ENERJİ KAYNAKLARI 3 Saat 1 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TDL-101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
YBD-101 YABANCI DİL-I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
AEK-106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 3 Saat 1 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
******* ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM(STAJ) 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
AEK-102 ENERJİ DÖNÜŞTÜRME SİSTEMLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
MAT-102 MATEMATİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TDL-102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
YBD-102 YABANCI DİL-II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
SEÇ-I SEÇMELİ DERS HAVUZU I - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
AEKSEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU II - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 3
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AEK-211 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM VE DAĞITIMI 3 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
AEK-207 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 4
AEK-209 HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 4
AEK-201 MESLEKİ YABANCI DİL-I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
AEK-203 TERMODİNAMİK VE ISI TRANSFERİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 4
AEKSEÇ-3 SEÇMELİ DERS HAVUZU III - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
******* ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM(STAJ) 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
AEK-208 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
AEK-202 MESLEKİ YABANCI DİL-II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
AEK-204 RÜZGAR ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
AEK-210 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
AEKSEÇ-4 SEÇMELİ DERS HAVUZU IV - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU I

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AEK-114 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
AEK-110 ELEKTRİK MAKİNALARI 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU II

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AYT-202 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
BKE-201 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE-202 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
ÇEV-201 ÇEVRE KORUMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
İŞL-201 İŞLETME YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
AEK-221 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER 2 Saat 1 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU III

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AEK 223 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
AEK-215 ELEKTRİK KUMANDA SİSTEMLERİ VE PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİL 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
AEK-213 GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE GÜÇ KAYNAKLARI 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3
İGV-202 İŞ GÜVENLİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
AEK-219 KONTROL VE OTOMASYON 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU IV

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AEK-218 DOĞALGAZ ENERJİ SANTRALLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Güz Seçmeli 4
AEK-105 ENERJİ FİZİĞİNE GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 4
AEK-212 GÜÇ SİSTEMLERİ ANALİZİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
AEK-106 HİBRİT ENERJİ SİSTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 4
AEK-206 İLERİ PLC UYGULAMALARI 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
AEK-220 MİKRODENETLEYİCİLER 3 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
AEK-214 SCADA SİSTEMLERİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 4
AEK-216 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ 2 Saat 1 Saat 2 Bahar Seçmeli 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeyealınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü staj tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 7 tam donanımlı sınıf, 1 Elektronik ve Ölçme Laboratuarı, 1 Elektrik Makineleri laboratuarı,3 bilgisayar laboratuarı 1 Otomasyon Laboratuarı 1 Güç Elektroniği Laboratuarı ve 1 adet konferans salonunda yürütülmektedir. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden, kütüphane ve laboratuarlarda bulunan internet hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 50300 Nevşehir Tel : 384 - 228 11 40 Faks : 384 - 215 26 71 E-posta : myo@nevsehir.edu.tr