Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / SAĞLIK KURUMLARI İŞLEMECİLİĞİ

Kuruluş

evşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü; temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra hastane yönetimi bilgisine sahip, bu alanda mesleki kariyer edinmek isteyen ve sağlık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmektedir.


Yeterlilik Düzeyi

İki yıl (Dört yarı dönem) eğitim süresini ve yaz staj programını başarı ile tamamlamış olmak.


Kabul ve Kayıt Şartları

ÖSYS ve eşdeğer sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Lise mezunu olması


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayların programdan mezun olabilmeleri için 86 ders saati zorunlu, 22 ders saati seçmeli olmak üzere toplam 108 ders saatini tamamlamaları, bununla birlikte adayların almış oldukları dersin ulusal kredi toplamı 90 ve AKTS Kredileri zorunlu 89, seçmeli 31 olmak üzere toplam 120 olmalıdır. Yine adayların programdan mezun olabilmesi için toplam 30 işgünü Yaz stajını (15 + 15) başarı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.


Program Profili

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yöneticileri gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlama amacına sahip bulunmaktadır. Kısaca, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünün amacı; temel işletmecilik bilgisinin yanı sıra hastane yönetimi bilgisine sahip, bu alanda mesleki kariyer edinmek isteyen ve sağlık sektörünün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Etkin iletişim kurmada Türkçeyi ve gerektiği yerde diğer yabancı dilleri sözlü veya yazılı olarak kullanabilme becerisine sahip olma
PÇ-2 Edindiği teorik bilgileri bireysel çalışma ve ekip çalışmalarında uygulama becerisine dönüştürebilme
PÇ-3 Sağlık kuruluşları işletmelerinde lider, kendine güvenen ve üretken bir birey olma.
PÇ-4 Sağlık kurumlarında, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramlarını uygulayabilme becerisine sahip olma.
PÇ-5 Sağlık kurumlarında insan kaynakları ve halkla ilişkiler yönetimi becerisini kazanmış olması
PÇ-6 Sağlık kurumlarında iletişim teknikleri türlerini bilme ve bu teknik türleri analiz edip uygulayabilme
PÇ-7 Sağlık kurumlarında organizasyon ve yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olma.
PÇ-8 Sağlık kurumlarında madde ve insan kaynaklarını verimli şekilde kullanabilme ve hasta sağlığı güvenliğine önem verme, ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olma.
PÇ-9 Sağlık sektörünün yerel, ulusal ve uluslar arası toplumsal sorunlarını kavrama.
PÇ-10 Günümüz yönetim anlayışına uygun olan toplam kalite yönetimini sağlık sektörüne uygulayabilme becerisine sahip olma.
PÇ-11 Sağlık kurumlarında kullanılan ve kullanılabilecek bilişim yöntemlerini geliştirebilme becerisine sahip olma.
PÇ-12 Dünyanın gelişen standartları içersinde ortaya çıkan değişimlere uyum sağlayabilmek için değişimin gerektirdiği her türlü bilgiyi öğrenmeye açık olma.
PÇ-13 Sağlık kurumlarında ekonomik ve yönetim işleyişini bilme, değerlendirme ve sağlık sektöründe uygulanabilecek kadar iktisat, muhasebe, işletme, hukuk ve finansal yönetim bilgisine sahip olma.
PÇ-14 Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme ve denetleyebilme işlevlerini becere bilme
PÇ-15 Küresel sağlık sistemlerinde sağlık planlamaları, sağlık politikaları ve sağlık sektörlerini oluşturan etkenleri tanıma, değerlendirme ve birbiriyle kıyaslaya bilme becerisine sahip olma.
PÇ-16 Özdeğerlerine saygılı, etik kurallara uyan, çevreyi, olayları sorgulayan araştıran ve inceleyen ve derslerini almış olan birey olma
PÇ-17 Temel tıbbi terimleri kullanarak ilk defa karşılaştığı bir tıbbi terimin kelime anlamını tahmin edebilme ve sahada çalışmaya başladıklarında kendilerine gerekli olan tıbbi terimleri öğrenmiş olabilme
PÇ-18 Hasta sağlığı ve güvenliğine önem verme , ayrıca bu konudaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkında olma
PÇ-19 Yabancı dilde bilimsel çalışmaları takip etme kabiliyeti kazanma.
PÇ-20 Fotoğrafla ilgili temel düzeyde bir bilgi sahibi olmak
PÇ-21 Tıbbi dokümantasyon ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
PÇ-22 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip eder.
PÇ-23 Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı davranır
PÇ-24 Başta iktisat olmak üzere işletme ve alt dalları hakkında yeterli alt yapıyı oluşturur.
PÇ-25 Disiplinler arası çalışarak diğer alanlardan edindiği bilgileri sağlık kurumları alanında kullanmayı bilir.
PÇ-26 Alanıyla ilgili kaynak araştırması yaparak veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
PÇ-27 Empati ve insan ilişkileri konusunda yetenekli, yöneticisini asiste edebilirler.
PÇ-28 • Hasta hakları, iş ahlakı, etik kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-29 Derslerde öğrendiklerini, bir işletmede kullanarak uygulamasını yapar ve iş hayatının çalışma koşullarını öğrenir.
PÇ-30 Mesleğin gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır,
PÇ-31 Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir.
PÇ-32 Ekonomik hayatı ve işletmenin iç ve dış çevresini analiz eder.
PÇ-33 Ekonomik ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretir.
PÇ-34 Mesleki ve toplumsal alanda gelişim ve değişimin ajanı olur
PÇ-35 Sürekli öğrenme isteğine sahip, görünüşü ve davranışları ile örnek bireyler olurlar.
PÇ-36 Kamu ve özel kesimde karşılaşılan İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında yer alan; iş analizi, insan kaynakları temini ve seçimi ile kariyer ve performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur ve çalışma yaşamında bunlardan yararlanır.
PÇ-37 Kamu ve özel kesimde karşılaşılan İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında yer alan; iş analizi, insan kaynakları temini ve seçimi ile kariyer ve performans değerlendirme ve ücretlendirme gibi konularda ileri düzeyde bilgi sahibi olur ve çalışma yaşamında bunlardan yararlanır.

Mezunların İstihdam Profili

Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, görev alabilirler. Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; •İşletme •Sağlık İdaresi •Sağlık Kurumları İşletmeciliği •Sağlık Kurumları Yöneticiliği •Sağlık Yönetimi geçebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT 101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SK 105 GENEL İŞLETME 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SK101 GENEL MUHASEBE 1 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
İNG 101 İNGİLİZCE 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SK 101 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 1 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
SK 109 TIBBİ TERMİNOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDL 101 TÜRK DİLİ 1 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
SK 107 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
SDH 1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT 102 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SK 104 GENEL MUHASEBE 2 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
SK 106 İKTİSADA GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 4
ING 102 İNGİLİZCE 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SK 102 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SK 108 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI 2 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TDL 102 TÜRK DİLİ 2 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
-- YAZ STAJI 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SDH 2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
31

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SK 207 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ 1 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SK 213 MALİYET MUHASEBESİ 1 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 4
SK 201 SAĞLIK HİZMETLERİNDE PLANLAMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SK 205 SAĞLIK HUKUKU 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SK 203 SAĞLIK KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SK 211 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA İLKELERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
SK 209 YAZIŞMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SDH 3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SK 212 BİOİSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
SK 210 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ 2 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SK 204 MALİYET MUHASEBESİ 2 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
SK 202 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
SK 208 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SK 206 TIBBİ DOKÜMANTASYON 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
- YAZ STAJI 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SDH 4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
SK 123 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
SK 121 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
SK 122 YARATICI DRAMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
SK 134 ENGELLİLİK VE YAŞAM 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
SK 133 PROTOKOL BİLGİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
SK 131 PSİKOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 2
SK 132 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SK 215 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
SK 221 HASTANELERDE MALİ YÖNETİM 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 2
SK 219 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SK 226 FOTOĞRAFÇILIK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SK 228 İLK YARDIM 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
SK 222 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
SK 224 SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav Sözlü sınav Ev ödevleri Laboratuvar çalışması/sınavı Seminer/sunum Dönem ödev


Mezuniyet Şartları

Adayların programdan mezun olabilmeleri için 86 ders saati zorunlu, 22 ders saati seçmeli olmak üzere toplam 108 ders saatini tamamlamaları, bununla birlikte adayların almış oldukları dersin ulusal kredi toplamı 90 ve AKTS Kredileri zorunlu 89, seçmeli 31 olmak üzere toplam 120 olmalıdır. Yine adayların programdan mezun olabilmesi için toplam 30 işgünü Yaz stajını (15 + 15) başarı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.


Çalışma Şekli

KPSS ile atama veya Özel Sağlık Kuruluşlarında tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak çalışabilirler.


Bölüm Olanakları

Sağlık sektöründe idari, mali ve destek birimleri olan; 1. insan kaynakları, 2. hizmet yönetimi, 3. Muhasebe ve finansal yönetim, 4. pazarlama, 5. halkla ilişkiler, 6. sağlık hukuku, 7. sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi alanlarında nitelikli eleman ve yönetici olarak çalışacak kapasiteye sahip olmaktadırlar 8. Tüm resmi ve özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler 9. Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, 10. Özel sağlık sigortası şirketlerinde, 11. İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde 12. Sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler 13. Sağlık turizmi şirketlerinin idari birimlerinde, 14. Huzurevi ve rehabilitasyon merkezleri 15. Dializ üniteleri ile ağız-diş sağlığı merkezleri 16. Yerel yönetimlerin sağlık hizmetleri birimleri ile dernek veya vakıflara ait sağlık kuruluşları


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu- Merkez Nevşehir Tel: 03842281000