Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1992-1993 Eğitim-Öğretim Yılında, Erciyes Üniversitesine bağlı olarak İlimizde hizmete açılmıştır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci almayarak, mevcut öğrenciler Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na nakil edilmiştir. İleriki yıllarda da öğrenci almayan yüksekokulumuz, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesinin kurulmasıyla Nevşehir Üniversitesine bağlanmış olup, Nevşehir Üniversitesi İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında ön lisans düzeyinde örgün eğitim olarak eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında ön lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Ön Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Öğrencilerin fakültelere, yüksekokullara ve meslek yüksekokullarına kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Öğrenciler sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, girecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme v eyerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM tarafından bir programa yerleştirilen öğrenciler Üniversiteye kayıt işlemlerini yaptırır. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt için; a) Lise veya dengi meslek okulu mezunu olmak; yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların ise, denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış olmak, b) Aşağıda belirtilen sınavların birine girmiş ve bunlardan; 1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş bulunmak, 2) Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin ilgili birimine merkezi yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak, 3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonucunda yeterli puanı almış ve ilgili birim tarafından yapılan özel yetenek sınavını başarmış olmak şartları aranır. Kayıt için gerekli belgeler; •Lise veya dengi okul diploması •ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümünün temel hedefi; ilaç sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel mesleki bilgi ve altyapıya sahip kaliteli personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü, öğrencilerini tıbbi tanıtım hizmetlerinin verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu ve özel eczaneleri, bölge ve ulusal düzeyde eczacı odaları, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, birey ve aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü öğrencileri Staj Eğitim Komisyonunun belirlediği tarihlerde ve yerlerde staj yapmak zorundadırlar. Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümünde verilen dersler tıbbi tanıtım ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Tıbbi tanıtım ile ilgili temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
PÇ-2 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
PÇ-3 Mesleği ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirir.
PÇ-4 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PÇ-5 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirir.
PÇ-6 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapar.
PÇ-7 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
PÇ-8 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verir.
PÇ-9 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
PÇ-10 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
PÇ-11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak tıbbi tanıtım ve pazarlama ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
PÇ-12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
PÇ-13 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişimlere duyarlıdır.
PÇ-14 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
PÇ-15 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
PÇ-16 Fotoğrafla ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olmak
PÇ-17 Ekonomik hayatı ve işletmenin iç ve dış çevresini analiz eder.
PÇ-18 Mesleği için gerekli matematiksel hesaplama vce analizleri yapabilir.
PÇ-19 Araştırma yapma yeterliklerini kazanır.

Mezunların İstihdam Profili

Programdan mezun olanlar Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

“Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • Pazarlama • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TTP 105 ANATOMİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
AİT101 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TTP 109 FİZYOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKN. KULLANIMI I 2 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 5
TTP 103 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 3
TTP 107 TIBBİ TERMİNOLOJİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TDL 101 TÜRK DİLİ I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
İNG 101 YABANCI DİL I 2 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 2
TTP 101 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 4 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 4
SDH I SEÇMELİ DERS HAVUZU I - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 6
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
AİT 102 ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TTP 102 FARMAKOLOJİ I 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TTP 104 HASTALIKLAR BİLGİSİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
TTP 106 MİKROBİYOLOJİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 3
ENF 102 TEMEL BİLGİ TEKN. KULLANIMI II 2 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 5
TTP 108 TIBBİ TERMİNOLOJİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TDL 102 TÜRK DİLİ II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
ING 102 YABANCI DİL II 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
TTP 110 YAZ STAJI I 0 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 2
SDH 2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 6
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TTP 215 BİTKİSEL ÜRÜNLERE GİRİŞ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
TTP 203 FARMAKOLOJİ II 3 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TTP 211 İLAÇ PAZARI VE FİRMA DEĞERLENDİRMESİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
TTP 205 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TTP 207 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TTP 201 PAZARLAMA İLKELERİ I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
TTP 213 TOKSİKOLOJİ I 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 2
TTP 209 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 3
SDH 3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 9
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TTP 206 BİYOİSTATİSTİK 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
TTP 204 FARMAKOLOJİ III 3 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
TTP 212 FİTOFARMASÖTİKLER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
TTP 210 MESLEKİ UYGULAMA PROGRAMLARI 2 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 4
TTP 202 PAZARLAMA İLKELERİ II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 3
TTP 208 TOKSİKOLOJİ II 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
TTP 214 YAZ STAJI 2 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 2
SDH 4 SEÇMELİ DERS HAVUZU 4 - Saat - Saat 2 Bahar Seçmeli 12
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU I

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKER 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
TTP 111 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli
TTP 113 İLETİŞİM BECERİLERİ 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3
TTP 115 SAĞLIK VE ETİK 2 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
TTP 114 ENGELLİLİK VE YAŞAM 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
TTP 112 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3
TTP 110 YARATICI DRAMA 2 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TTP 223 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TTP 217 FOTOĞRAFÇILIK 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TTP 225 HALKLA İLİŞKİLER 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TTP 219 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3
TTP 221 PROTOKOL BİLGİSİ 2 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 3

SEÇMELİ DERS HAVUZU 4

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BKE 101 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKER 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TTP 218 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
TTP 216 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 2
TTP 222 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3
TTP 224 SUNU TEKNİKLERİ 2 Saat 0 Saat 2 Bahar Seçmeli 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı,


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye sahip ve projeksiyon cihaz bulunan sınıflarda yürütülmekte olup; 1 uygulama laboratuarı kullanılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres : Nevşehir Üniversitesi, İncekara SHMYO, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü Nevşehir Üniversitesi Merkez Yerleşkesi NEVŞEHİR Web Adresi : http://incekarashmyo.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-228 10 00 Faks : 0-384- 228 10 46