Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / FİZİK (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Fizik Anabilim Dalı 2008-2009 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fizik alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Lisans mezunu olmak.


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin, daha önce başka bir üniversite veya enstitüden eşdeğer programda almış olduğu derslerin kredisine sayılması hususu Nevşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğince belirlenir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (60 AKTS) ders ve 1 seminer dersi alıp başarılı olmak, 2. Konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.


Program Profili

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilimdalının amacı: gelişen bilim ve teknoloji dünyasına uygun olarak özgün bilgi üretebilen, uygulayabilen, yaygınlaştırabilen bireyler yetiştirmektir. Almış olduğu dersler ve uzmalık alan dersi ile en az bir konuda ileri düzeyde araştırma yapabilen,sunabilen ve ürettiğibilgileri yayınlayabilecek düzeyde yetkinlik kazanan bireyler yetiştirir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alınan ders ya da araştırma çalışması sırasında problem çözmek için uygun bilgisayar hesaplama programlarını kullanma yeteneğine sahip olur.
PÇ-2 Problem çözümlemede farklı derslerden elde edilen uygun içerik ve metotları sentezleme yeteneğini gösterebilir.
PÇ-3 Tez çalışması sırasında literatür araştırma yeteneğine ve uygun bilgisayar hesaplama ya da laboratuar kullanım yeteneğine sahiptir ve araştırma sonuçlarını etkili bir şekilde sözlü ve yazılı sunabilir.
PÇ-4 Deneysel araştırmaları tasarlayabilir ve gerçekleştirebilir. Uygun belirsizlik ve hata düzeltmeleriyle veri analizi yaparak veri ve analizlere dayanarak sonuçları oluşturabilir.
PÇ-5 Fizik ile ilgili etik sorunları yazılı ve sözlü olarak tartışabilir.

Mezunların İstihdam Profili

Fizik mezunları çeşitli üretim sahalarının araştırma ve geliştirme alanlarında, kalite kontrol laboratuarlarında Yüksek Fizikçi olarak istihdam edilmektedirler. Nükleer tıp ve sağlık fiziği alanlarında uzmanlaşan mezunlar radyo terapi merkezlerinde istihdam edilebilmektedirler. Yüksek lisans fizik mezunları Atom Enerjisi Kurumunda, Radyasyon Güvenliği Alanlarında da çalışma olanakları bulmaktadırlar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Telekom, Bilgi Teknolojileri alanında, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler. Bu program mezunları, Eğitim Sertifikası aldıktan sonra KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Fizik öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca dershanelerde ve etüt merkezlerinde Fizik öğretmeni olarak çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan mülakattan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SEÇ 1 SEÇMELİ GRUP 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 30
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
FİZ500 SEMİNER 0 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 12
SEÇ 2 SEÇMELI GRUP 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
FİZ597 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 22
FİZ801 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 8
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
FİZ598 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 22
FİZ802 UZMANLIK ALAN DERSİ 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 8
Toplam:
30

SEÇMELİ GRUP 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
FİZ533 ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ541 FİZİKTE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ509 İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ503 İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ507 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ501 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ525 İLERİ MALZEME FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ511 İLERİ NÜKLEER FİZİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ551 İLERİ PARÇACIK FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ519 İSTATİSTİK MEKANİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ531 KATIHAL ELEKTRONİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ523 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ513 LAZER FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ529 MADDENİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ505 MATEMATİKSEL FİZİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ545 NANOTEKNOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ537 NÜKLEER DENEYSEL TEKNİKLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ547 NÜMERİK HESAPLAMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ515 OPTOELEKTRONİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ521 PLAZMA FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ543 SPİNTRONİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ539 SÜPERİLETKENLİK FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ535 X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ517 YARIİLETKEN FİZİĞİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ549 YARIİLETKENLERİN ELEKTRİKSEL KARAKTERİZASYONU 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
FİZ527 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELI GRUP 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
FİZ534 ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ510 İLERİ ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ504 İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ550 İLERİ HIZLANDIRICI FİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ508 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ502 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ526 İLERİ MALZEME FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ548 İLERİ NÖTRON FİZİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ512 İLERİ NÜKLEER FİZİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ546 İLERİ PARÇACIK FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ520 İSTATİSTİK MEKANİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ532 KATIHAL ELEKTRONİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ524 KATILARIN MANYETİK ÖZELLİKLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ514 LAZER FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ530 MADDENİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ506 MATEMATİKSEL FİZİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ542 MODELLEME VE SİMÜLASYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ538 NÜKLEER DENEYSEL TEKNİKLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ516 OPTOELEKTRONİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ522 PLAZMA FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ540 SÜPERİLETKENLİK FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ536 X-IŞINLARI KRİSTALOGRAFİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ518 YARIİLETKEN FİZİĞİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ544 YARIİLETKENLERDE OPTİKSEL KARAKTERİZASYON TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
FİZ528 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Nevşehir Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.


Mezuniyet Şartları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir


Çalışma Şekli

Örgün.


Bölüm Olanakları

Fizik Bölümünde 1 Profesör, 5 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere 12 akademik personel bulunmaktadır. Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Laboratuar dersleri Fizik Bölümüne ait mekanik, elektrik ve manyetizma, elektronik ve dalgalar laboratuarlarında yürütülmektedir. Fizik Bölümünde Atom ve Molekül Fiziği, Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği ve Genel Fizik Alanlarında Araştırma yapılmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 50300 Nevşehir Tel: +90 384 215 38 00 Fax: +90 384 215 39 48 web: http://fizik.nevsehir.edu.tr