Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmasından sonra bölümümüzde yüksek lisans eğitimine 2010-2011 eğitim öğretim yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde başlamıştır ve devam etmektedir.


Kazanılan Yeterlilik

Bölümümüzün lisansüstü programında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (toplam 60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda tez hazırlayıp ve alanında uzman seçilmiş bir jüri tarafından savunduğu tezi başarılı sayılan öğrencilere kimya alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

a. Kabul edilebilir alanlardan bir lisans diplomasına sahip olmak b.Lisans üstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olmak


Önceki Öğrenimin Tanınması

İlgili anabilim dalına yönelik hazırlanmış yüksek lisans tezi.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kimya alanında henüz sadece yüksek lisans programı mevcuttur ve bu dereceyi elde edebilmek için lisansüstü öğrencilerin programda alması gerekli en az 24 kredilik (toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.


Program Profili

Yüksek Lisans programının temel amacı; kimyanın her anabilim dalında (Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya) yeterli temel bilgiye sahip, öğrenmesini bilip öğretebilme becerisine sahip, becerikli, branşlaştığı anabilim dalında daha fazla teorik ve deneysel bilgi ve becerisine sahip olma, kimyanın her anabilim dalında çağın ilerleyen teknolojisini takip edip kendini yeni bilgilerle adapte edebiliecek uzman kimyagerler yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Bu bölümü başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri: Uzmanlaştığı alanda ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip olur.
PÇ-2 Yeterli düzeyde pratik ve teorik çalışmaları yapar.
PÇ-3 Elde ettiği bilimsel sonuçları değerlendirip sunar.
PÇ-4 Tezini alanında uzman kişiler tarafından oluşmuş jüri karşısında savunur.
PÇ-5 Uzmanlaştığı alanda yeni bilimsel çalışmaları takip eder.
PÇ-6 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-7 Kimya alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Mezunların İstihdam Profili

Kimya bölümünü de yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler yüksek kimyager unvanı ile mezun olup iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastanelerdeki laboratuarlar, özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları laboratuarları ve bunların AR-GE bölümleri), Tarım ve Köyişleri, Sağlık Bakanlığı, araştırma merkezleri ve enstitüler, TÜBİTAK, DPT, DSİ gibi kamu kurumları, öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenime devam edebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SEÇ 1 SEÇMELİ GRUP 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 30
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KİM 500 SEMİNER 0 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 12
SEÇ 2 SEÇMELİ GRUP 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KİM 597 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 2 Saat 2 Güz Zorunlu 20
KİM 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 10
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KİM 598 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 2 Saat 2 Bahar Zorunlu 20
KİM 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 10
Toplam:
30

SEÇMELİ GRUP 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KİM 503 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 517 BİYOKİMYASAL KİNETİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 511 ELEKTROANALİTİK KİMYA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 545 ELEMENTLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 541 ENZİMOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 549 ESER ELEMENT ANALİZ YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 509 FOTOKİMYA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 521 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 515 İLERİ ORGANİK KİMYA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 501 İLERİ POLİMER KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 505 KİMYASAL BAĞLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 523 MOLEKÜL ORBİTAL KURAMI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 531 MOLEKÜLER SİMETRİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 525 NOKTA GRUPLARI VE UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 507 ORGANİK BOYARMADDELER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 543 POLİMER KARAKTERİZASYONU I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 547 POLİMERİZASYON KİNETİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 535 STEREOKİMYA II 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
KİM 513 YAPAY ELYAF KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ GRUP 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
KİM 538 ALKOLOİDLER VE FLAVONOİDLER KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 508 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 544 ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 532 ANALİZDE METOT SEÇİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 542 AZOTLU BİLEŞİKLERİN METABOLİZMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 540 BİYOKİMYADA ÖZEL KONULAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 528 BİYOMEDİKAL MATERYALLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 546 ELEKTRO ORGANİK KİMYA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 566 İLERİ ÇEVRE KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 516 İLERİ FİZİKOKİMYA I 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 560 İLETKEN POLİMERLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 510 İNORGANİK TEPKİME MEKANİZMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 558 İYONİK POLİMERİZASYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 534 KARBONHİDRAT VE LİPİT METABOLİZMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 522 KOLLOİT KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 554 KOORDİNASYON KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 514 KOROZYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 518 KROMATOĞRAFİK AYIRMA METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 550 ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 502 ORGANİK REAKSİYONLAR VE MEKANİZMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 512 ORGANOMETALLER KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 526 ÖZEL ANALİZ METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 562 POLİMER FİZİKOKİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 564 POLİMER KARAKTERİZASYONU II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 552 POLİMER REOLOJİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 548 POLİMER REOLOJİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 524 POLİMER TEKNOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 556 SENTETİK MEMBRANLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 520 STEREOKİMYA I 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 530 SU KİMYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
KİM 536 VOLTAMETRİK ANALİZ METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için 1 ara sınav ve final sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (60 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve branşlaştığı alanda hazırladığı tezini seçilmiş ve alanında uzman bir jüri karşısında savunup başarılı bulunması koşuluyla yüksek kimyager unvanı ile mezun olabilirler.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 doçent, 6 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 1 uzman ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 2 öğrenci laboratuarı, 5 araştırma laboratuarı hem eğitim-öğretim ve hem de akademik çalışmalarda kullanılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 50300, NEVŞEHİR http://kimya.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-215 39 00/1331 Faks : 0-384- 215 39 48 Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Haşim YILMAZ Tel : 0-384-215 39 00 /1330 e-mail : hasim@nevsehir.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Sıdıka POLAT ÇAKIR Tel : 0-384-215 39 00/ e-mail : spcakir@nevsehir.edu.tr