Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MATEMATİK (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Bölümümüz yüksek lisans programı 2007 yılında kurulmuştur.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Matematik alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

İlan edilen alanlardan birinde lisans diplomasına sahip olmak, lisansüstü giriş sınavından (ALES) ilan edilen puanı almış olmak, YDS den ilan edilen puanı almış olmak.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda başka yükseköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden kayıtlı oldukları ana bilim dalına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Matematik alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasında 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde etmesi gerekir.


Program Profili

Matematik Anabilim dalı yüksek lisans programının amacı, lisans düzeyinde öğrenilmiş bilgilere bağlı olarak matematiğin teori ve pratiğine ilişkin bilgilerini uzmanlık seviyesinde geliştirebilecek, temelde analiz ve senteze dayalı olarak bilimsel yöntemlerle yeni çözümler üretebilen bireyler yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Analiz, Uygulamalı matematiğin, Geometri ve Cebirin bazı alt toerileri hakkındaki temel teoremleri yeni problemlere uygulayabilir.
PÇ-2 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
PÇ-3 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir ve bu alanlardaki teorik ve uygulamalı bilgileri jmatematik problemlerin çözümleri için kullanır.
PÇ-4 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
PÇ-5 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
PÇ-6 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
PÇ-7 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
PÇ-8 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
PÇ-9 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
PÇ-10 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
PÇ-11 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
PÇ-12 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
PÇ-13 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
PÇ-14 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
PÇ-15 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
PÇ-16 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
PÇ-17 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Mezunların İstihdam Profili

Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunları; eğitim,bankacılık, demografi, endüstri ve finans alanlarında görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya kamu kuruluşlarının araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT579 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 0 Saat 2 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEC 1 SECMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT500 SEMİNER 0 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEC 2 SECMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT597 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 24
MAT801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT598 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
MAT802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SECMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT569 AYRIK DİNAMİK SİSTEMLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT585 CEBİRSEL TOPOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT571 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN UYGULAMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT533 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT575 EĞRİLER VE YÜZEYLER GEOMETRİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT545 FARK DENKLEMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT507 FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT561 FUZZY MANTIK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT577 FUZZY MATEMATİK ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT531 GRAFLAR VE GRUPLAR I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT581 GREEN FONKSİYONU TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT511 GRUP TEORİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT525 HAREKETLER GEOMETRİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT535 HİLBERT UZAYLARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT501 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT529 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT557 İLERİ NÜMERİK ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT509 İLERİ TOPOLOJİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT567 İNTERVAL ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT591 KANONİK VE RASYONEL FORMLAR I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT503 KATEGORİ TEORİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT553 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT515 KODLAMA TEORİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT521 KOMBİNATORİK I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT513 LATİS TEORİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT573 LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEMLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT517 LORENTZ GEOMETRİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT547 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT527 MATRİS ANALİZİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT549 MODÜL TEORİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT537 OPTİMAL KONTROL I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT505 PERTURBASYON METODLARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT587 Q-ANALİZ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT523 REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT543 RİEMANN GEOMETRİSİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
MAT541 TENSÖR GEOMETRİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SECMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
MAT570 AYRIK DİNAMİK SİSTEMLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT572 DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN UYGULAMALARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT534 DİZİ UZAYLARI VE TOPLANABİLME II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT546 FARK DENKLEMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT508 FONKSİYONEL ANALİZ VE UYGULAMALARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT562 FUZZY MANTIK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT578 FUZZY MATEMATİK ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT532 GRAFLAR VE GRUPLAR II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT512 GRUP TEORİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT526 HAREKETLER GEOMETRİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT574 HARMONİK ANALİZ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT536 HİLBERT UZAYLARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT502 İLERİ FONKSİYONEL ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT530 İLERİ KOMPLEKS ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT558 İLERİ NÜMERİK ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT510 İLERİ TOPOLOJİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT568 İNTERVAL ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT592 KANONİK VE RASYONEL FORMLAR II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT504 KATEGORİ TEORİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT554 KESİRLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT582 KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN SAYISAL ÇÖZÜMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT516 KODLAMA TEORİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT522 KOMBİNATORİK II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT514 LATİS TEORİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT564 LİE CEBİRLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT518 LORENTZ GEOMETRİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT548 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT528 MATRİS ANALİZİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT550 MODÜL TEORİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT538 OPTİMAL KONTROL II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT506 PERTURBASYON METODLARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT588 Q-ANALİZ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT524 REGÜLER MATRİS DÖNÜŞÜMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT544 RİEMANN GEOMETRİSİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT542 TENSÖR GEOMETRİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT586 TOPOLOJİK GRUPLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT552 YÜKSEK BOYUTLU UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
MAT576 YÜKSEK DİFERANSİYEL GEOMETRİYE GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 2 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi mevcuttur.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. 50300 Nevşehir / Türkiye Tel : +90 384 228 10 00 Faks : +90 384 215 39 48