Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 17 Mayıs 2007 tarih ve 5662 sayılı kanunla kurulmuştur. 2008-2009 eğitim öğretim yılında lisans ve 2010-2011 eğitim öğretim yılında da yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi, başarıyla savunan öğrencilere BİYOLOJİ alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek Lisans Programına başvurmak için gerekli şartlar şunlardır: 1 - Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olma 3 - İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

BİYOLOJİ alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 24 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak.


Program Profili

Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Programının temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog unvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan uzman biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Biyoloji Bölümü öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Biyologlar Derneği şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz BAP, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrencilerine araştırma laboratuarlarında en iyi araştırmalara imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışmalarına yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Biyoloji alanındaki güncel ve en iyi uygulamaları da içeren ileri bilgiye sahiptir, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar
PÇ-2 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, kontrollü deneyler planlar ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirir
PÇ-3 Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanır ve ilgili alanda orijinal bir araştırmayı bağımsız olarak yürütür
PÇ-4 Alanında edindiği bilgilerle doktora programına, AR-GE birimlerine veya mesleki alandaki işlere girebilme yetenek ve özelliklerine sahiptir
PÇ-5 Mesleki alanla ilgili her faaliyette, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir
PÇ-6 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
PÇ-7 Biyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
PÇ-8 Biyolojinin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
PÇ-9 Biyolojideki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır
PÇ-10 Biyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), bakanlıklar (Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri, Sağlık), araştırma merkezleri ve enstitüler, TÜBİTAK, DPT, DSİ gibi kamu kurumları, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BYL 611 BİYOLOJİK BİLİMLERDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN HAZIRLAMA Y 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
BIY S1 SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BIY 500 SEMİNER 0 Saat 2 Saat 1 Bahar Zorunlu 12
BIY S2 SEÇMELİ DERS LİSTESİ 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 18
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BIY 597 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 22
BYL 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 8
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BIY 598 TEZ ÇALIŞMASI 0 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 22
BYL 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 8
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BYL 575 ADLİ ENTOMOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 508 BALIK BİYO-EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 507 BALIK PARAZİTLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 549 BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 504 BİTKİ TAYİN ESASLARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 563 BİTKİ TOPLAMA VE KURUTMA TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 501 BOTANİKTE PREPARASYON TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL631 BRIYOTERMİNOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 512 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 518 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 603 ÇEVRE SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 521 ÇEVRE VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 547 ÇİMLENME EKOFİZYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 577 DENİZEL KORUMA ALANLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 555 EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 557 ENTOMOLOJİK YÖNTEMLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 509 FUNGAL BİYOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 561 GELİŞMİŞ PALİNOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 567 GENLERİN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 517 HAYVAN DAVRANIŞLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 571 HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN GENETİK KONTROLÜ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 519 İLERİ BAKTERİ GENETİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 537 İLERİ HİDROBOTANİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL589 KORUMA BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli
BYL 593 LİMNOLOJİK ANALİZLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 511 MAKROFUNGUS KÜLTİVASYON TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL639 MANTAR BİYOLOJİSİ VE UYGULAMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 516 MİLLİ PARKLAR VE ÖNEMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 569 MOLEKÜLER SİTOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 513 OMURGALI HAYVAN SİSTEMATİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 541 OMURGASIZ HAYVANLARIN BİYOEKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 565 ÖKARYOTİK MOLEKÜLER GENETİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 573 ÖRÜMCEKLERDE KARYOTİP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 553 SULAK ALANLAR EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL502 TAKSONOMİNİN PRENSİPLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 531 TATLISU EKOSİSTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 551 TOPRAK EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 503 TÜRKİYE FLORASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 505 TÜRKİYE VEJETASYONU I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 527 TÜRKİYE'DE SULAK ALANLAR VE ÖNEMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 529 TÜRKİYE'NİN ENDEMİK BALIKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 579 UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 520 UYGULAMALI ENTOMOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 523 UYGULAMALI GENETİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 533 ZEHİRLİ MANTARLAR VE MANTAR ZEHİRLENMELERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BYL 515 ZOOLOJİDE ÖRNEKLEME VE KOLLEKSİYON 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS LİSTESİ 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BYL 514 ALG BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 554 ATIK SULARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİDEN KULLANIMI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 544 BAKTERİ METABOLİZMASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 528 BALIK HASTALIKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 506 BALIK SİSTEMATİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 580 BİLGİSAYARLI BİYOİSTATİSTİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 550 BİTKİ EKOFİZYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 524 BİTKİ TAYİN ESASLARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 548 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 543 BİYOTEKNOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 542 BİYOTEKNOLOJİK METABOLİTLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 562 BOTANİK BAHÇELERİ VE ARBORETUMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 526 BOTANİK BAHÇELERİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 558 BÖCEK EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 536 DENİZ EKOSİSTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 534 FUNGAL EKOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 568 GENETİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN ORGANİZMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 570 HAYVANLARDA SİTOGENETİK UYGULAMALAR VE ARAŞTIRMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 546 HELMİNTOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 572 HÜCRE BÖLÜNMELERİNİN MEKANİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 538 İLERİ ÇEVRE BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 560 İLERİ ENTOMOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 540 İSTİLACI TÜRLER VE EKOSİSTEME ETKİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 576 LESEPSİYEN BALIKLARIN EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 566 MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BIY 536 OMURGASIZ HAYVAN SİSTEMATİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 545 OMURGASIZ KARŞILAŞTIRMALI HAYVAN ANATOMİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 552 ÖTROFİKASYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 564 ÖZEL BİTKİ ALANLARI VE ÖZELLİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 510 PARAZİT FUNGUSLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 539 PLANTONOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 578 POLEN MORFOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 535 POPULASYON BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 556 POPULASYON EKOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 532 SİSTEMATİK MİKOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 574 TATLISU ALGLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 530 TATLISU KÜLTÜR BALIK ÜRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 525 TÜRKİYE VEJETASYONU II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BYL 522 TÜRKİYE'NİN ZEHİRLİ BALIKLARI VE BİYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav yarıyıl içi çalışma (laboratuar çalışması, laboratuar sınavı, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav)ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, quiz vb gibi ölçme ve değerlendirme yöntemleri de değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 doçent, 6 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 1 uzman ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye sahip projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; 2 öğrenci laboratuarı, 5 araştırma laboratuarı ve 2 adet sera gerek eğitim-öğretim ve gerekse akademik çalışmalarda etkin olarak kullanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan internet laboratuarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 50300 NEVŞEHİR Web Adresi: http://biyoloji.nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-215 39 00 Faks : 0-384- 215 39 48 Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Erdoğan ÇİÇEK Tel : 0-530-344 99 38 e-mail : erdogancicek@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Zeliha LEBLEBİCİ Tel : 0-507-771 41 81 e-mail : zleblebici@nevsehir.edu.tr