Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. / TDS 209 - TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Kodu: TDS 209 Adı: SAĞLIK VE ETİK Teorik+Uygulama: 2+0 AKTS: 2
Sınıf/Yarıyıl 2 / Güz
Ders Düzeyi Önlisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı NURDAN DEMİR (nurdandemir@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Sağlık hizmetleri pazarında faaliyet gösterecek öğrencilere tıp tarihi ve etiği hakkında bilgi kazandırmak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Etik kavramlar konusunda bilgi edinebilir PÇ-8 • Hasta hakları, iş ahlakı, etik kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Etik karar verebilme becerisini kazanmasını sağlayabilir. PÇ-8 • Hasta hakları, iş ahlakı, etik kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
PÇ-9 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
PÇ-21 Mesleği ile ilgili etik değerleri özümser.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Hasta hakları ile ilgili yasa ve yönetmelik bilgisine sahip olma becerisi kazanabilir. PÇ-9 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Sağlık ve Etik Kavramına Giriş,Deontoloji ve Metodoloji,Hasta-Hekim Hasta-Teknisyen İlişkileri,İnsan Hakları,Özerklik ve Aydınlatılmış Onam,Organ Aktarımı,Etik Prensipler,Tıp Tarihi, Tıbbi Etik ve Bioetik, Genetik ve Etik, Araştırma Etiği, Alternatif Tıp,Hasta Hakları, İletişim
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sağlık ve Etik Kavramına Giriş Anlatım, tartışma, soru-cevap
2 Deontoloji ve Metodoloji Anlatım, tartışma, soru-cevap
3 Hasta-Hekim Hasta-Teknisyen İlişkileri Anlatım, tartışma, soru-cevap
4 İnsan Hakları Anlatım, tartışma, soru-cevap
5 Özerklik ve Aydınlatılmış Onam Anlatım, tartışma, soru-cevap
6 Organ Aktarımı Anlatım, tartışma, soru-cevap
7 Etik Prensipler Anlatım, tartışma, soru-cevap
8 Ara Sınav
9 Tıp Tarihi Anlatım, tartışma, soru-cevap
10 Tıbbi Etik ve Bioetik Anlatım, tartışma, soru-cevap
11 Genetik ve Etik Anlatım, tartışma, soru-cevap
12 Araştırma Etiği Anlatım, tartışma, soru-cevap
13 Alternatif Tıp Anlatım, tartışma, soru-cevap
14 Hasta Hakları Anlatım, tartışma, soru-cevap
15 İletişim Anlatım, tartışma, soru-cevap
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 SAĞLIK PİYASASI VE ETİK-FERHAT SAYIM
2 TIBBİ ETİK VE MESLEK TARİHİ DERS KİTABI-MUSTAFA KURBAN-Ş.ABDULLAH ÖZDAŞÇI
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders kitapları ve yardımcı kitaplar, bilgisyar, projeksiyon, tahta ve kalemi,silgi vb.

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 0
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 7 2 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 8 2 16
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 60