Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-504 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-504 Adı: İLERİ MİKROİKTİSAT II Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı EBRU TOPCU (ebruerdogan@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Mal ve Faktör piyasalarında farklı piyasa yapılarını detaylı bir şekilde analiz etmektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Mikro iktisat teorisindeki temel kavramları ve varsayımları açıklayabilecek ve grafikle çalışma kabiliyetini geliştirebilecektir PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Piyasalardaki etkileşimler hakkında ileri düzeyde inceleme yapabilir. PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Farklı rekabet yapılarındaki sektör ve piyasalardaki güncel gelişmeleri takip edebilir PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 bir firmanın veya belirli özelliklere sahip bir üretici grubunun reel verilerini kullanarak ileriye yönelik öngörüde bulunabilir PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu derste; tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, faktör piyasası, genel denge ve etkinlik, piyasa başarısızlığı konuları incelenmektedir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tam Rekabet Piyasası anlatım, tartışma
2 Monopol Piyasası anlatım, tartışma
3 Monopolcü Rekabet Piyasası anlatım, tartışma
4 Oligopol Piyasası: Geleneksel Oligopol Teorileri anlatım, tartışma
5 Oligopol Piyasası: Modern Oligopol Teorileri anlatım, tartışma
6 Firmalar arası anlaşmalar anlatım, tartışma
7 Endüstrilerde giriş ve çıkışlar anlatım, tartışma
8 Ara Sınav
9 Piyasa Gücüne göre fiyatlama anlatım, tartışma
10 Piyasa Gücüne göre fiyatlama anlatım, tartışma
11 Piyasa Gücüne göre fiyatlama uygulamaları anlatım, tartışma
12 Asimetrik bilgi ve piyasa anlatım, tartışma
13 Faktör Arz ve Talebi: Faktör Arzı anlatım, tartışma
14 Faktör Arz ve Talebi: Faktör Talebi anlatım, tartışma
15 Genel Denge ve Refah anlatım, tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Erdal Ünsal, Mikroekonomi (2011)
2 as-Colell, A., M. D. Whinston, and J. R. Green, Oxford, Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 14 42
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 14 42
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 156