Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Öğrenciler İçin Bilgiler

Öğrenme Olanakları

Üniversitemizde bilgi hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı örgütlenmeleri içerisinde yürütülmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrenme olanaklarından en önemlisi olan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, çeşitli veri tabanları, elektronik kitaplar, elektronik dergiler, açık erişim kaynakları, süreli yayınlar ile öğrencilere merkez kampüste hizmet vermektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde okuma salonu oluşturmuş ve öğrencilere internet aracılığı ile e-kütüphane kaynaklarına erişim imkanı sağlanmaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi ve Turizm Fakültesi kütüphanesi de öğrencilerin araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.  Ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde öğrencilerin uygulama ve araştırma yapabilecekleri laboratuar, bilgisayar laboratuvarı ve atölyeler bulunmaktadır.

Öğrencileri hayat boyu öğrenmeye teşvik edici, öğretim programları dışında eğitim programlarından faydalanabilecekleri, bölgeyi daha iyi tanıyabilecekleri ve bölgesel verilere ulaşabilecekleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde 7 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

1.    Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(NEÜ TÖMER)

2.    Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (NÜKÇAM)

3.    Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)

4.    Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) 

5. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NUZEM) 

6. Bilim ve Teknoloji  Uygulama ve Araştırma Merkezi(BTUAM) 

7.Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi(ASEM)