Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Öğrenciler İçin Bilgiler

Öğrenme Olanakları

Üniversitemizde bilgi hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı örgütlenmeleri içerisinde yürütülmektedir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrenme olanaklarından en önemlisi olan Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi, çeşitli veri tabanları, elektronik kitaplar, elektronik dergiler, açık erişim kaynakları, süreli yayınlar ile öğrencilere merkez kampüste hizmet vermektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi bünyesinde okuma salonu oluşturmuş ve öğrencilere internet aracılığı ile e-kütüphane kaynaklarına erişim imkanı sağlanmaktadır. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kütüphanesi ve Turizm Fakültesi kütüphanesi de öğrencilerin araştırma, eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.  Ayrıca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları bünyesinde öğrencilerin uygulama ve araştırma yapabilecekleri laboratuvar, bilgisayar laboratuvarı ve atölyeler bulunmaktadır.

Öğrencileri hayat boyu öğrenmeye teşvik edici, öğretim programları dışında eğitim programlarından faydalanabilecekleri, bölgeyi daha iyi tanıyabilecekleri ve bölgesel verilere ulaşabilecekleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde 19 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.