Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Üniversite Hakkında Bilgi

Öğrenci İş Yüküne Dayalı AKTS Kredi Sistemi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde programlarda yer alan derslerin AKTS kredileri Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı dikkate alınarak öğrenci iş yüküne dayalı olarak belirlenmiştir. Öğrenci iş yükünün belirlenmesinde ise öğrencinin ilgili dersi başarıyla tamamlayabilmesi için ders kapsamında gerekli olan teorik ve uygulama ders saati, öğrencinin sınıf dışında yaptığı çalışmalar, ödevler ve sınavlar dikkate alınmıştır. Ayrıca her bir derse ait iş yükü belirlemede öğrenci görüşlerine dayalı çalışmalar yapılmış olup, yenilenen eğitim öğretim planlarındaki her bir dersin AKTS kredisinin belirlenmesinde temel olan öğrenci iş yükü tespitinde de öğrencilerin görüşleri alınmaktadır.

 Nevsehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Öğretim planları yarıyıl bazında 30 AKTS,  yıl bazında ise 60 AKTS olacak şekilde;

  • Ön lisans programları 120 AKTS
  • Lisans programları 240 AKTS
  • Yüksek Lisans programları 90-120 AKTS
  • Doktora programları 180-240 AKTS olarak planlanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 1 AKTS kredisi 30 saate karşılık geldiğinden,  bir akademik yıldaki öğrenci iş yükü ise 1800 saat olarak belirlenmiştir.