Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Üniversite Hakkında Bilgi

Kayıt İşlemleri

 

 

Türk Öğrencilerin Kayıtları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak kayıt için gerekli belgeler ile her yıl ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmalıdır. Üniversitenin kayıt tarihleri ilgili eğitim öğretim yılına ait akademik takvimde belirtilmektedir.

 

 Kayıt için gerekli belgeler:

1.  Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise mezuniyet belgesi veya bu belgelerin onaylı örneği.

2.  12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğraflar son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.

3.  Öğrenci Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdığına dair belge.

4.  Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümüne kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen sağlık kurul raporu alınması gerekmektedir.

5.  Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin konuşma ve duyma özrü olmamalıdır.

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

 Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları verilen ilanda belirtilen takvime göre Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

 

 Kayıt için gerekli belgeler:

1. Başvuru Formu (Üniversitenin ağ sayfasından “www.nevsehir.edu.tr”  alınabilir.)

2. Lise Diploması:

Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olacaklarını gösteren resmi bir belge getirmeleri gerekmektedir. Adayların lise diplomalarının Türkiye Cumhuriyeti liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınabilecek "Denklik Belgesi" daha sonra, kayıt sırasında istenecektir.

3. Transkript (Not Dökümü):

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptleri.

4. Geçerli Sınav Sonucu:

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin (SAT I, GCE, ACT, TAWJIHI vb.) aslı veya onaylı kopyası sunulmalıdır.

5. Pasaport Fotokopisi

6. Son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve 4.5x6 cm boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf