Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Öğrenciler İçin Bilgiler

Engelli Öğrenci Olanakları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde Engelsiz Üniversite Birimi bulunmaktadır. Birimin amacı, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmektir.

Öğrenci kayıtları sırasında engelli öğrencilerimizi yönlendirmek üzere Nevşehir şehirlerarası otobüs terminaline üniversite tarafından bir memur görevlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyan engelli öğrenci ve ailelerine terminal-üniversite arasındaki ulaşımı sağlamak üzere bir servis aracı tahsis edilmektedir. Engelli öğrencilerimizin kayıt sırasında sıra beklememeleri sağlanarak ve kendilerine öncelik tanınmaktadır. Bölümlerin kayıt tarihleri farklı olmasına rağmen engelli öğrencilere istedikleri gün kayıt yaptırma olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizdeki tüm engelli öğrencilerimize yemek bursu verilmektedir.

Kayıtlar sırasında kullanılan ön-kayıt formunda öğrencinin engelli olup olmadığını, engeli varsa engel türünün ne olduğunu ve üniversiteden beklentilerini belirleyen iki soru bulunmaktadır. Böylece engelli öğrencilerin tespiti kolaylaşmaktadır.

Engelsiz Üniversite birim üyeleri engelli öğrenciler için alt yapı çalışmaları kapsamında tek tek tüm okulları gezerek fiziksel eksikleri tespit etmiş ve çıkarılan fiziki yapı envanterini tüm okullara göndermiştir. Okullardaki fiziki düzenlemelerin takibi devam etmektedir.

 

Engelsiz Üniversite Birimi Üyeleri

1- Prof. Dr. Serkan ŞAHİNKAYA                         

Dahili: 10053  

2- Dr. Öğr. Üyesi Kağan CEBE           

Dahili: 15075

3- Arş. Gör. Dr. Umut YÜCEL                  

Dahili: 15044

4- Arş. Gör. Dr. Gonca Zeynep TUNÇBİLEK                                          

Dahili: 15074

 5- Zeki ÖZCAN                                         

 Dahili: 12030

 

Engelsiz Üniversite Birimi

Santral: 0 384 228 10 00    / 12030

Email : engelsiz@nevsehir.edu.tr