Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Öğrenciler İçin Bilgiler

Dil Kursları

 

Kapadokya bölgesinde bulunan üniversitelere dil öğretimi açısından öncülük etmek amacıyla kurulan Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(NEÜ TÖMER), genel olarak dil öğretimi ve dil araştırmaları yapmayı amaçlamaktadır. Özelde ise Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini ve Türkçe üzerine araştırmalar yapmayı öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrencilere ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek, Türkçe seviye belirleme sınavları yaparak buna uygun sertifikalar vermek de Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarından biridir. Ayrıca önemli turizm bölgesi olan Kapadokya’da halkın da dil öğrenim ihtiyacını karşılamasında büyük rol oynayacak ve Üniversite dışından katılanlara dünya dillerini öğrenme imkânı sağlayacaktır.

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi(NEÜ TÖMER), Türkçenin inceliklerini ve dünya dillerini öğrenmek, bu konudaki bilgilerini geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır.

 

Erasmus Yoğun Dil Kursları

Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciler,  öğrenim/staj dönemleri başlamadan önce veya öğrenim/staj dönemleri ile eş zamanlı olarak, aşağıda yazılı bulunan Erasmus Yoğun Dil Kursu düzenlenen ülkelerde bu kurslara katılabilirler. Öğrenciler ancak hareketlilik faaliyeti öncesi düzenlenen kurslara katılabilirler. Hareketlilik faaliyeti bitimi düzenlenecek kurslara katılım söz konusu olamaz. Kursların amacı öğrencileri Erasmus dönemlerine hazırlamak, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde gidilen ülkenin dilini öğretmek ve kültürünü tanıtmaktır. Gittikleri ülkede daha uzun öğrenim/staj süresi geçirecek öğrencilere EYDK sınıf yerleştirmelerinde öncelik verilmektedir. Erasmus Yoğun Dil Kursları toplamda en az 60 ders saati olmak üzere, bir haftada en az 15 ders saatidir; bu sürenin üzerine dil laboratuarı ve öğrencinin kendi çalışma saatleri de eklenir. Kurslar 2 – 6 hafta arası sürebilmektedir.

Erasmus Programı kapsamında ülkemizde çeşitli üniversitelerde öğrenim görecek olan yabancı öğrenciler için Üniversitemiz tarafından Türkçe kursları düzenlenmektedir. 2010 Yılı yaz döneminde Üniversitemize 26 ayrı ülkeden gelen 40 Erasmus Öğrencisi için Yoğun Dil Kursu kapsamında Türkçe Kursu düzenlenmiştir. Her sene farklı tarihlerde düzenlenmekte olan kurslar ve tarihleri hakkında daha detaylı bilgi için:

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

http://intoffice.nevsehir.edu.tr/wp-content/uploads/bro%C5%9F%C3%BCr.pdf

http://intoffice.nevsehir.edu.tr/?cat=74