Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-508 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-508 Adı: İLERİ EKONOMETRİ II Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ANIL BÖLÜKOĞLU (anil.bolukoglu@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin esas amacı öğrencilerin ve lisans Ekonometri dersinde öğrendikleri klasik regresyon modeli bilgilerinin ve uyumsuzluklarının üzerine ileri ekonometrik yöntemler inşa etmek tir. Her öğrenci bu derste kazandıklarını göstermek adına bir proje hazırlamakla yükümlüdür.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Ekonomideki çeşitli alanlara ait istatistik modellerinden uygun olanı seçip uygulayabilecektir. PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Doğrusal olmayan modelleri tahmin edebilecektir. PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Özellikle LPM, Logit ve Probit olmak üzere modelleri gölge bağımlı değişkenli modelleri inceleyebilecektir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 ARMA ve ARIMA gibi durağan ve durağan olmayan modellerin teorilerini açıklayabilecektir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomide ampirik çalışmalar için gerekli olan ileri teknikleri kazandırmaktır. Tek ve çok denklemleri sistemleri tahmin etme ve yorumlamaya ağırlık verilecektir. Derste, öğrencilere ekonomik verilerin yorumlanmasında ve ekonomik teorilerin ampirik testlerinin yürütülmesinde yardımcı olması amaçlanmaktadır. Çoklu regresyon analizleri, gölge bağımlı değişkenli modeller, eş zamanlı denklemler, zaman serisi modelleri, durağan olmayan serilerle tahmin yöntemleri, kointegrasyon ve panel veri tahminleri dersin kapsamı içerisindedir. Ampirik çalışma için regresyon paketi EVIEWS kullanılacaktır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş Anlatım ve tartışma
2 Zaman serisi Anlatım ve tartışma
3 Zaman serisi-devam Anlatım ve tartışma
4 Durağanlık Anlatım ve tartışma
5 Kukla değişken Anlatım ve tartışma
6 Kukla değişken- devam Anlatım ve tartışma
7 Eş anlı denklemler Anlatım ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Eş anlı denklemler Anlatım ve tartışma
10 Tahmin Anlatım ve tartışma
11 Tahmin- devam Anlatım ve tartışma
12 ARIMA Anlatım ve tartışma
13 Panel veri Anlatım ve tartışma
14 Panel veri Anlatım ve tartışma
15 Panel veri Anlatım ve tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 A.H. Studenmund, Using Econometrics: A Practical Guide (Beşinci Basım)A.H.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
kitap ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 14 14
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 14 14
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 1 14 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 156