Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-510 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-510 Adı: ÇAĞDAŞ İKTİSADİ AKIMLAR Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SELİN ZENGİN TAŞDEMİR (szengin@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
İktisadi Sistemlerin Tarihsel Süreçteki Gelişimini İncelemek. İktisadi sistemlerin bir ülkenin ekonomik organizasyonunun oluşturulmasındaki önemini ve dünyamızda uygulana gelen sistemleri kavramak.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Tarihte uygulanan ekonomik sistemleri bilebilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Ekonomik sistemlerin ortaya çıkış ve şekillenişini kavrayabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Çağdaş İktisadi Sistemlerin Karşılaştırmalı Analizi Yapabilir PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 İktisadi Sistemlerin Geleceği Konusundaki Tartışmaları Açıklayabilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Dünya tarihinde etkin olan ekonomik sistemler ve sistemlerin geleceği
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İktisat Öncesi İktisadi Düşünce: Doğu Düşüncesi, Eski Yunan, Roma ve Orta Çağ Teorik
2 Merkantilizm ve Fizyokrasi Teorik
3 Klasik Teori Teorik
4 Klasik Teoriye Yöneltilen Eleştiriler: Hümanizm, Milliyetçilik ve Sosyalizm Teorik
5 Heterodoks Teori: Marksizm ve Tarihçi Okul Teorik
6 Neo-Klasik İktisat Konu Anlatımı, Tartışma ve Sunum
7 Kurumcu Okul: Institutionalism Teorik
8 Ara Sınav
9 Keynesyen Devrim I Teorik
10 Keynesyen Devrim II Teorik
11 Paracı Teori: Moneterism Teorik
12 Post- Keynesyen Teori Teorik
13 Heterodoks Teori: Radikal İktisat ve Arz İktisadı Teorik
14 Rasyonel Beklentiler Teorisi ve Yeni Klasik Makro Teori Teorik
15 Toplumsal Seçim Teorisi ve Anayasal İktisat Teorik
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler ve Teoriler Tarihi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2008.
2 Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2007.
3 Coşkun Can Aktan, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayıncılık,
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2007. Beşir HAMİTOĞULLARI, İktisadi Sistemlerin Temelleri, Risale Yayınları, İstanbul, 1988. Arif Ersoy, İktisadi Düşünceler ve Teoriler Tarihi, 3. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara, 2008. Nalan ÖLMEZOĞULLARI, Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Ezgi Yay. İstanbul, 1999.

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 4 4
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 3 6
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 5 1 5
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 157