Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-512 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-512 Adı: YENİ BÜYÜME TEORİLERİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Yeni (içsel) büyüme teorilerinin en temel modellerini göstermek dersin amacıdır. Bu amaç çerçevesinde ekonomik büyüme tarihi gelişimi açısından ele alınarak yeni büyüme teorilerine kadar olan süreç ele alınacaktır. Dolayısıyla, bu derste bu konular da ele alınmaktadır. Dersin bir diğer amacı nasıl araştırma ve bilimsel yayın yapılacağıdır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 İleri düzey makroekonomik konuları açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Büyüme teorileri literatüründe Yeni büyüme teorilerini açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Büyüme teorileri arasında anlamlı ilişkiler kurabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders ekonomik büyüme modellerinin tarihsel gelişimi ile başlar. Solow yaklaşımı varsayımları altında: geçişsel dinamik, durağan durum, altın tasarruf oranı, neoklasik varsayımların ihlal edildiği durumlar, vb. İkinci olarak, Ramsey çerçevesi kullanılarak dinamik makro iktisadın bazı diğer önemli kavramları öğretilmektedir: öznel indirgeme oranı, zamanlararası ikame esnekliği, bıçaksırtı durağanlık, vb. özetlenebilir. Bu derste öğretilen/ kapsanan bazı kavram ve konular aşağıdaki gibidir: Solow çerçevesi,Geçişsel dönem dinamikleri,Durağan durum,Neoklasik varsayımları ihlal eden durumlar/ varsayımlar,Ramsey çerçevesi, İçsel Büyüme Teorileri
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ekonomik Büyüme Kalkınma ve Gelişme ayrımı Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
2 Ekonomik Büyüme Modellerinin Tarihsel Gelişimi Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
3 Klasik Büyüme Modelleri Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
4 Neoklasik ekonomiye giriş Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
5 Neoklasik Büyüme Modelleri Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
6 Neoklasik Büyüme Modelleri Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
7 İçsel Büyüme Modelleri Anlatma Yöntemi Tartışma Yöntemi
8 Ara Sınav
9 Yeni Büyüme Modellerinde Arge Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
10 Yeni Büyüme Modellerinde Teknoloji Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
11 Yeni Büyüme Modellerinde Teknoloji Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
12 Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermaye Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
13 Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermaye Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
14 Yeni Büyüme Modellerinde Kamu Harcamaları-Politikaları Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
15 Dönemin gözden geçirilmesi Makale Eleştirisi Kitap Eleştirisi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 İktisadi Büyümeye Giriş, Charles Jones
2 The Economics of Growth and Distribution, Erinç YELDAN
3 İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye, Sami TABAN
4 Ekonomik Büyüme Kuramları, Enver Alper GÜVEL
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 4 14 56
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 156