Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-518 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-518 Adı: FİNANSAL EKONOMİK ANALİZ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı METİN DUYAR (metinduyar@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Finansal ekonomik analiz, makro ekonomik göstergelerin çeşitli disiplinlerde analiz edilerek ileriye yönelik tahminlerde bulunmayı hedeflemeltedir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 finansal piyasaları analiz edebilme yetisi kazanır. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 finansal analiz yöntemlerine hakimiyet kazanır ve uygulamayı öğrenir. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 temel ekonomik modellere hakimiyet kazanır ve uygulama öğrenir. PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 uluslararası finans teorisine hakimiyet kazanır. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Gerçeklerden yola çıkılarak yapılacak bu genellemeler , ekonomik davranışı açıklamakla gelecekte ortaya çıkacak olayların tahmin edilmesinde ve bu nedenle kontrol edilmesini sağlama
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 finansal sistemin temel kavramları Sözlü anlatım
2 para arzı ve talebi Sözlü anlatım
3 diğer finansal araçlar Sözlü anlatım
4 para politikası Sözlü anlatım
5 merkez bankası ve ticaret bankaları Sözlü anlatım
6 merkez bankasının rolü Sözlü anlatım
7 etkin piyasalar Sözlü anlatım
8 Ara Sınav
9 teknik ve temel analiz metotları Sözlü anlatım
10 hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul kıymetlerin değerlemesi Sözlü anlatım
11 portföy yönetimi Sözlü anlatım
12 portföy stratejileri Sözlü anlatım
13 Yatırım Analizi Sözlü anlatım
14 portföy yönetiminde yeni yaklaşımlar Sözlü anlatım
15 kıymetli maden piyasası Sözlü anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Mali Tablolar ve Finansal Analiz Mevlüt Özer
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Mali Tablolar ve Finansal Analiz Mevlüt Özer

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 10 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 7 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 7 14
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 152