Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-520 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-520 Adı: İKTİSATTA YÖNTEM Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı VOLKAN HAN (volkanhan@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisadi olayları analiz etmede kullanılan metotların incelenmesidir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Bilgi türlerini tanımlayabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Bilime yönelik farklı yaklaşımları özetleyebilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Kaynaklardan doğru alıntı yapabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Araştırma konusunu doğru belirleyebilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bilgi, bilgi türleri, bilim, bilim felsefesi, bilimsel araştırmanın aşamaları, yazım kuralları, kaynak gösterme yöntemleri, kaynakçanın düzenlenmesi, veri tabanlarının kullanımı
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Temel Kavramlar: bilim, bilim türleri, vs. Konu anlatımı
2 Doğa bilimi, sosyal bilimler Konu anlatımı
3 Yöntem ve yöntem bilimi Konu anlatımı
4 İktisat metodolojisi: kural koyucu iktisat metodolojisi Konu anlatımı
5 İktisat metodolojisi: betimsel İktisat metodolojisi Konu anlatımı
6 Bilim felsefesi Konu anlatımı
7 Bilim felsefesi Konu anlatımı
8 Ara Sınav
9 Bilimsel araştırma yöntemleri Konu anlatımı
10 Hipotez ve bilimsel eserlerin oluşturma süreçleri Konu anlatımı
11 Araştırmanın biçimsel yapısı Konu anlatımı
12 Araştırmanın biçimsel yapısı Konu anlatımı
13 Kaynak gösterme yöntemleri ve kaynakçanın düzenlenmesi Konu anlatımı
14 İktisat biliminde sayısal verilerin önemi ve verilerin oluşturulması Konu anlatımı
15 Veri tabanlarının kullanımı Konu anlatımı
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Mark Blaug (Çeviren: Levent Konyar) , İktisatta Yöntem, Efil Kitabevi, 2009.
2 Seçilmiş Makaleler
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitap ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 135