Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-522 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-522 Adı: UYGULAMALI PANEL VERİ ANALİZİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı MERT TOPCU (merttopcu@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Panel veriler hakkında hem teorik hem de pratik bilgi vermektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Panel verileri tanımlayabilir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Panel verileri ekonometrik uygulamalarda kullanabilir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Ekonometrik bir uygulama yapabilir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Panel veri, panel kointegrasyon, panel nedensellik, panel VAR, panel ARDL gibi konular.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ekonometrik Yöntem Konu anlatımı ve tartışma
2 Ekonometrik Analiz Teknikleri Konu anlatımı ve tartışma
3 Ekonometrik veriler Konu anlatımı ve tartışma
4 Zaman Serileri Konu anlatımı ve tartışma
5 Yatay kesit veri Konu anlatımı ve tartışma
6 Panel veri Konu anlatımı ve tartışma
7 Verilerde ekonometik sorunlar Konu anlatımı ve tartışma
8 Ara Sınav
9 Panel verinin özellikleri Konu anlatımı ve tartışma
10 Panel veri analizi Konu anlatımı ve tartışma
11 Panel veri analizinin varsayımları Konu anlatımı ve tartışma
12 Panel regresyon yöntemi Analiz yapma
13 Panel VAR yöntemi Analiz yapma
14 Panel eşbütünleşme analizi Analiz yapma
15 Panel nedensellik analizi Analiz yapma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 D. N. Gujarati (2002), Basic Econometrics, McGraw-Hill
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitap ve bilgisayar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 3 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 3 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 5 7 35
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 149