Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-524 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-524 Adı: ENERJİ POLİTİKALARI Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı METİN DUYAR (metinduyar@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu ders, enerji tarihi, enerji ekonomisi, enerji yer değişimi, enerji jeopolitikası, enerji ve küresel iklim değişikliği ve enerji güvenliği gibi enerji politikalarını doğrudan ilgilendiren temel konularla birlikte, konvansiyonel ve yenilenebilir gibi alternatif enerji kaynakları hakkında yeterli bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Enerji bilimi ile ilgili temel konular hakkında yorum yapabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Küresel enerji sisteminin tarihsel dinamiklerini, enerji kaynakları arasındaki yer değişim mekanizmasını ve gelecekteki enerji sistemlerini analiz edebilecektir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Ülkelerin enerji politikaları ve küresel kaynak savaşları arasındaki ilişkiyi analiz ederek uluslararası ilişkilerin günümüzdeki dinamiklerini yorumlayabilir. PÇ-17 Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Enerji Yönetimi ve Politikaları Sertifika Programı öğrencilerinin, enerjinin farklı alanlarıyla birlikte 21. yüzyılda önem kazanacak tüm enerji seçeneklerini yakından bilmesi gerekmektedir. Bu yüzden, bu ders enerji ve güç üzerine yarım dönemlik bir tekrardan sonra, öğrencilere konvansiyonel ve alternatif enerji kaynakları hakkında detaylı bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Bu dersin ilk bölümünün ana konu başlıkları enerjiye genel bakış, tarihçe ve enerji yer değişimi, önemli enerji çağları, enerji ve egemen güçler, enerji kaynaklarının jeopolitikası ve enerji güvenliği, Hubbert eğrisi ve petrol zirvesi teorisi, birincil enerji kaynakları, enerji dönüşümü ve ikincil enerji, ekonomik bir sektör olarak enerji, sektörel enerji nihai tüketimini, sürdürülebilir enerji gelişimi, enerji ve çevreden oluşmaktadır. İkinci bölümü ise kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan başlayarak, rüzgar, güneş, jeotermal, hidro, biyomass ve hidrojen gibi yenilenebilir enerjilerle devam etmektedir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Giriş Anlatım
2 Enerjiye Bakış, Tarih ve Yer Değişimi Anlatım
3 Ekonomik Bir Sektör Olarak Enerji Anlatım
4 Sürdürülebilir Enerji Gelişimi Anlatım
5 Enerji Politikaları ve Jeopolitika Anlatım
6 Enerji Kaynakları ve Dönüşümü Anlatım
7 Fosil Yakıtlara Giriş ve Kömür Anlatım
8 Ara Sınav
9 Ham Petrol ve Doğal Gaz Anlatım
10 Litosfer ve Biyosfer Kökenli Yenilebilir Enerji Kaynakları: Jeotermal ve Biyoyakıt Anlatım
11 Atmosfer Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Güneş ve Rüzgar Anlatım
12 Hidrosfer Kökenli Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Hidroelektrik Anlatım
13 Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Gaz Hidratlar ve Hidrojen, ve Nükleer Anlatım
14 Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Gaz Hidratlar ve Hidrojen, ve Nükleer Anlatım
15 Dönemin gözden geçirilmesi Anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Energy and Resources Course Notes
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
kitap, makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 156