Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-526 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-526 Adı: BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI II Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı METİN DUYAR (metinduyar@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bankacılı işlemlerinin ayrıntılı tanımlamaları ve uygulamasının öğretilmesi. Sigortacılık işlemlerini ayrıntılı açıklamaları ve uygulaması sürecinin örneklenmesini içerir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 sigortacılık uygulamalarına hakimiyet PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
PÇ-19 İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Bankacılık uygulamalarına hakimiyet PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 bankacılık ve sigortacılık piyasasına hakimiyet PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Risk ve risk yönetimi analizi PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Mevduatlar işlemleri , Bireysel ve kurumsal kredi işlemleri, Havale, EFT , Çekler ve benzeri bankacılık işlemleri. Hayat ve hayat dışı sigorta, sağlık, yangın ve benzeri sigorta işlemleri hakkında gerekli bilgilerin verilmesi.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 bankacılık ve sigortacılık kavramları Sözlü Anlatım
2 Genel Bankacılık Sözlü Anlatım
3 Banka İşletmeciliği Sözlü Anlatım
4 Sigortacılığa Giriş Sözlü Anlatım
5 Sigorta İşletmeciliği Sözlü Anlatım
6 Banka ve Sigorta Hukuku Sözlü Anlatım
7 Sigorta Muhasebesi Sözlü Anlatım
8 Ara Sınav
9 Hayat Dışı Sigortalar Sözlü Anlatım
10 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı Sözlü Anlatım
11 Bireysel Emeklilik, Hayat ve Sağlık Sigortaları Sözlü Anlatım
12 Kredi Yönetimi Sözlü Anlatım
13 Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Sözlü Anlatım
14 Reasürans Sözlü Anlatım
15 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sözlü Anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Bankacılık Giriş ve İlkeleri , Beta Yayınları
2 Sigortacılık, Ferudun Kaya
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
100 Soruda Para ve Para Politikası , Sadun Aren Bankacılık , Mehmet Takan Bankacılık ve Finansal Terimler Sözlüğü , Y. Haluk Aytekin

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 10 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 7 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 7 14
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 152