Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-801 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-801 Adı: UZMANLIK ALAN DERSİ Teorik+Uygulama: 4+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 2 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SERAP ÇOBAN, HAKAN KUM, METİN DUYAR, ALPER ASLAN, ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Uygun araştırma tasarımı ve metodolojilerini saptayabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Bir araştırma projesini yürütebilir PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Sosyal araştırmada kantitatif ve kalitatif veri analizini yapabilir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Araştırma konusunun belirlenmesi uygulama
2 Araştırma önerisinin kabulü uygulama
3 Dipnot ve kaynak gösterimi uygulama
4 Sosyal araştırmalarda etik uygulama
5 Bilimsel literatürü gözden geçirme ve tez çalışması planlama uygulama
6 Kalitatif ve kantitatif ölçme yöntemleri uygulama
7 Veri toplama yöntemi ve örnekleme uygulama
8 Ara Sınav
9 Litertür tarama uygulama
10 Litertür tarama uygulama
11 Litertür tarama uygulama
12 Litertür tarama uygulama
13 Litertür tarama uygulama
14 Litertür tarama uygulama
15 Litertür tarama uygulama
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 American Psychological Association-APA (2001). Publication manual (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor 8;16 2 100
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 4 14 56
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 4 14 56
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 5 10 50
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 2 4
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 0
Ara Sınav 0
Final Sınavı İçin Hazırlık 0
Final Sınavı 0
0
0
Toplam İş Yükü 166