Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-804 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-804 Adı: TEZ ÇALIŞMALARI Teorik+Uygulama: 0+1 AKTS: 24
Sınıf/Yarıyıl 2 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SERAP ÇOBAN, HAKAN KUM, METİN DUYAR, ALPER ASLAN, ÖZLEM ÖZTÜRK ÇETENAK,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, tez çalışmasına ilişkin literatür tarama konusunda gerekli bilgiyi sağlamak, sosyal araştırma sonuçlarını kavramak ve kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerini öğretmektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Uygun araştırma tasarımı ve metodolojilerini saptayabilir PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Bir araştırma projesini yürütebilir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Tez ile ilgili kantitatif ve kalitatif veri analizi yapabilir. PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 İktisat alanında bir tez yazabilir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Dönem Ödevi - Proje
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders bir sosyal araştırma projesini tasarlamada ve yürütmede öğrencilere yardımcı olmak için yapılandırılmaktadır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Tanışma, Ders ve Yarıyıl İçi Çalışma Hakkında Bilgiler uygulama
2 Bilim ve Bilimsel çalışma aşamaları uygulama
3 Bilim ve Bilimsel çalışma aşamaları(Konuya devam) uygulama
4 Bilimsel Çalışma Süreci uygulama
5 Bilimsel Çalışma Süreci(Konuya devam) uygulama
6 Bilimsel Çalışma Süreci(Konuya devam) uygulama
7 Bilimsel Çalışma Süreci(Konuya devam) uygulama
8 Ara Sınav
9 Araştırma Probleminin Tanımlanması uygulama
10 Araştırma Probleminin Tanımlanması(Konuya devam) uygulama
11 Sosyal Bilimlerde Model Kurma uygulama
12 Araştırma Teklifi uygulama
13 Araştırma Teklifi Hazırlama uygulama
14 Araştırma Yöntemleri uygulama
15 Araştırma Yöntemleri uygulama
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 American Psychological Association-APA (2001). Publication manual (5th ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor 8 2 40
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje 16 2 60
Final Sınavı

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 1 14 14
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 26 14 255
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 25 14 255
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 1 2
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 2 1 2
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 0
Ara Sınav 0
Final Sınavı İçin Hazırlık 0
Final Sınavı 0
0
0
Toplam İş Yükü 732