Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-501 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-501 Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bilimsel bir araştırmada dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermek.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 İktisadi olayların analizi için uygun araştırma çerçevesini oluşturabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-2 Bilimsel araştırma etiklerini uygulayabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
DÖÇ-3 Bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
Performans Ödevi
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders bir sosyal araştırma projesini tasarlamada ve yürütmede öğrencilere yardımcı olmak için yapılandırılmaktadır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bilimin Tanımı, Amaçları Anlatma
2 Bilimsel Yöntemin İlkeleri Anlatma
3 Araştırma Konusunun Tespiti ve Hazırlık Aşaması Anlatma
4 Araştırma Çeşitleri: Nitel Araştırmalar, Nicel Araştırmalar Anlatma
5 Kaynakların Araştırılmasında Kütüphaneler, Kütüphane Çeşitleri ve Türkiye’deki Önemli Araştırma Kütüphaneleri Anlatma
6 Bilgisayar ve İnternet’in Sunduğu Yeni İmkanlar ve Anahtar Sözcükler Yardımıyla Kaynak Taraması Yapılması Anlatma
7 Kaynakların Bilimsellik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Anlatma
8 Ara Sınav
9 Araştırmanın Yazılması I: Uslup ve Metnin Yazılması(yazım kuralları) Anlatma
10 Araştırmanın Yazılması II: Dipnotların ve Kaynakçanın Yazılması Anlatma
11 Kaynakça Oluşturulmasında Önemli Noktalar, Kaynak Gösterme Yöntemleri Anlatma
12 Ödevin Tamamlanması ve Şekilsel İçeriğin Kontrol Edilmesi Anlatma
13 Öğrencilere Dönem Başında Verilen Ödevlerin Değerlendirilmesi Anlatma
14 Öğrencilere Dönem Başında Verilen Ödevlerin Değerlendirilmesi Anlatma
15 Öğrencilere Dönem Başında Verilen Ödevlerin Değerlendirilmesi Anlatma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Galip Akın, Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri, Tiydem Yay., İstanbul, 2009.
2 Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, Alfa Yay., İstanbul, 1997.
3 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. Baskı, Güzem can Yayınları, İstanbul, 2009.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 3 20
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi 13;14;15 3 20
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 3 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 4 14 56
       c) Performans Ödevi 3 1 3
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 3 12
Ara Sınav 3 1 3
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 4 16
Final Sınavı 3 1 3
0
0
Toplam İş Yükü 177