Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-503 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-503 Adı: İLERİ MİKROİKTİSAT I Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERDAR ÖZTÜRK (serdarozturk@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bölüm öğrencilerine bir yarıyılda Mikro Ekonomi ile ilgili ileri düzey bilgiler vermektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Bu dersi başarıyla bitiren öğrenciler Mikroekonomi konularında karşılaşacakları sorulara doğru bir biçimde yanıt verebilirler PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 İleri düzey mikroekonomik bilgiye sahip olabilirler. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Lisansüstü eğitimleri süreci boyunca karşılacakları mikro ekonomik sorunlara yanıt bulabilirler PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
PÇ-17 Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Türk ekonomisi hakkında bilgiye sahip olur. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu derste Arz-Talep, Fayda Yaklaşımları, Tüketici Dengesi, Tüketici Dengesindeki Değişmeler, Kısa ve Uzun Dönemli Üretim Fonksiyonları konuları işlenecektir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 İktisadi Mesele Teorik
2 İktisadi Analiz Teorik
3 Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi Teorik
4 Arz ve Talep Teorik
5 Arz ve Talep Esnekliği Teorik
6 Tam Rekabet Piyasasında Denge Teorik
7 Kardinal Fayda Teorisi Teorik
8 Ara Sınav
9 Ordinal Fayda Teorisi Teorik
10 Değer Paradoksu
11 Tüketici Dengesindeki Değişmeler Teorik
12 Üretim Teknolojisi ve Maliyetler Teorik
13 Kısa Dönem Üretim Fonksiyonu Teorik
14 Uzun Dönem Üretim Fonksiyonu Teorik
15 İkame Esnekliği ve Üretim Fonksiyonları Teorik
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Unsal, M. Erdal, Mikro Iktisat, 8. Baski, Imaj Yayincilik, Ankara, 2010.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 6 7 42
Ara Sınav 3 1 3
Final Sınavı İçin Hazırlık 6 7 42
Final Sınavı 3 1 3
0
0
Toplam İş Yükü 174