Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-513 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-513 Adı: ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKALARI Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı AYHAN KULOĞLU (akuloglu@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Son Yıllarda İnsanların ama Özellikle İktisarçıların Giderek Daha Çok İlgi ve Araştırma Alanına Giren Uluslar Arası Ekonomi, İktisat Politikaları, Büyüme, Enerji, Çevre, Ticaret Konuları Arasındaki Etkileşim Hakkındaki Güncel, Olgusal Ve Kurumsal Bilgilerin ve Temel Kuramsal İktisadi Analizlerin Öğretilmesi Amaçlanmaktadır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Uluslararası İktisat Politikalarında Temel Kavramları Anlayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Uluslararası Ekonomik Sorunların Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkeler Açısından Değerlendirebilir. PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Açık Ekonomilerde Makro Ekonomik Politika Analizleri Yapabilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Uluslararası Ekonomik Kuruluşların İktisat Politikaları Üzerindeki Etkilerini açıklayabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Uluslar Arası Ekonomi, İktisat Politikaları, Büyüme, Enerji, Çevre, Ticaret Konuları Arasındaki Etkileşim Hakkındaki Güncel, Olgusal Ve Kurumsal Bilgilerin Ve Temel Kuramsal İktisadi Analizleri, Parasal Uluslararası İktisat Konuları Ödemeler Dengesi ile Döviz Kurlarının Oluşumu ve Temel (makro)Ekonomik Etkileri Malların Uluslararası Ticarete Konu Olabilirlik Derecesini İncelenecektir.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASININ TEMEL KAVRAMLARI Teorik
2 DÜNYA TİCARETİNİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ : KÜRESELLEŞME VE EKONOMİK BİRLEŞMELER Teorik
3 ULUSLARARASI PARASAL İKTİSAT Teorik
4 DIŞ TİCARET POLİTİKALARI İLE EKONOMİK KALKINMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER Teorik
5 ULUSLARARASI EKONOMİK SORUNLAR VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER Teorik
6 ULUSLARARASI MALİ KRİZLER VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER Konu Anlatımı, Tartışma ve Sunum
7 ULUSLARARASI ÖZEL MALİ KAYNAKLAR: PARA VE SERMAYE PİYASALARI Teorik
8 Ara Sınav
9 ULUSLARARASI RESMİ SERMAYE AKIMLARI: DIŞ YARDIMLAR Teorik
10 ULUSLARARASI TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE İŞGÜCÜ AKIMLARI Teorik
11 ULUSLARARASI HİZMETLER TİCARETİ Teorik
12 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ VE AÇIK EKONOMİ MAKRO EKONOMİ POLİTİKALARI Teorik
13 ULUSLARARASI PARA SİSTEMİ: DÜNÜ VE BUGÜNÜ Teorik
14 ULUSLARARASI PARA FONU (IMF), ULUSLARARASI LİKİTİDE VE REFORM TASARILARI Teorik
15 AÇIK EKONOMİLERDE MAKRO EKONOMİK POLİTİKA ANALİZLERİ: İÇ VE DIŞ EKONOMİK DENGE Teorik
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, 16. Baskıi İstanbul, 2007.
2 Robert GILPIN, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Basım, Ankara, 2012.
3 Mehmet ŞİŞMAN, Uluslararası Paranın Ekonomi Politiği ve Kriz, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2011.
4 Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, New York, 7. ed., 2006.
5 J. D.Sachs and F. Larrain, Macroeconomics in the Global Economy, New York ve diğ. yer.: Harvester Wheatsheaf, 1993.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, 16. Baskıi İstanbul, 2007. Robert GILPIN, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Basım, Ankara, 2012. Mehmet ŞİŞMAN, Uluslararası Paranın Ekonomi Politiği ve Kriz, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2011.

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 5 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 4 7 28
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 14 1 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 194