Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-515 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-515 Adı: SANAYİ EKONOMİSİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı AYSUN ÖZEN (aysun@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Öğrencilerin sanayi ekonomisinin temel kavram ve konularını ayrıntılı olarak tanımalarını, bu konulara hakim olarak fikir yürütebilmelerini sağlamaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Farklı piyasa yapılarında piyasa ve firma başarısını açıklayabilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Aksak rekabet piyasalarında firmaların üretim süreçlerini açıklayabilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Firmaların farklı piyasa yapılarında karar süreçlerini karşılaştırabilir. PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Ekonomik organizasyon, endüstri yapısını belirlemek için kullanılan yöntemler, farklı endüstri yapılarında firmalar, firmalar arası anlaşmalar, endüstriye giriş ve çıkışlar, firmalarda piyasa gücüne göre fiyatlama, asimetrik bilgi ve piyasa
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ekonomik Organizasyon, Firma, Endüstri, Piyasa Kavramları, Yapı- Davranış-Performans anlatım
2 Piyasa Yapısı-Ekonomik Başarı İlişkisinde Kullanılan Modeller, Firmalarda Ar-Ge anlatım
3 Endüstri Yapısını Belirlemek İçin Kullanılan Yöntemler: Yoğunlaşma İndeksi Yöntemi, Talep ve Maliyet Yöntemi, Ölçek Ekonomileri Yöntemi anlatım
4 Farklı Endüstri Yapılarında Firmalar: Rekabet Modeli anlatım
5 Monopol Modeli, Monopson, Monopolcü Rekabet Piyasası, Oligopol anlatım
6 Firmalar Arasında Rekabet ve İşbirliği, Kartel anlatım
7 Firmalar Arası Anlaşmalar: Oligopolistik Koordinasyona Yardımcı Olan Faktörler anlatım
8 Ara Sınav
9 Firmalar Arası Anlaşmayı Engelleyen Faktörler anlatım
10 Endüstride Giriş ve Çıkışlar anlatım
11 Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama: Tüketici Artığının Ele Geçirilmesi, Fiyat Farklılaştırması anlatım
12 Zamanlararası Fiyat Farklılaştırması: Çift Yönlü Tarife, Birlikte Veya Paket Halindeki Satışlar, Reklam anlatım
13 Asimetrik Bilgi ve Piyasa anlatım
14 Asimetrik Bilgi ile Karşılaşılan Sorunlar anlatım
15 Asimetrik Bilgi Problemini Gidermeye Yardımcı Yollar anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Serkan Dilek, Oyun Teorisi Eşliğinde Sanayi Ekonomisi (Endüstriyel Ekonomi), Seçkin Yayınevi, Ankara, 2017.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
slaytlar, kitap

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 10 20
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 10 30
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 10 40
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 176