Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-531 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-531 Adı: SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ŞÜKRÜ APAYDIN (sukruapaydin@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Dersin amacı;sermaye piyasası mekanizması içinde meydana gelebilecek oluşumları anlayabilme ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilme yetisi kazandırmaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Sermaye piyasası enstürimanlarını tanır, anlar ve kullanmayı öğrenir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Sermaye piyasası araçların atanır ve kullanmayı öğrenir. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 sermaye piyasası kanun ve yönetmeliklerini bilir ve uygulamalarını öğrenir. PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Aracı Kurumların işleyişi ve hukuki dayanaklarını bilir ve uygular. PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Finansal piyasa kavramı, sermaye piyasası, para piyasası, sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve değerlemesi, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, temel analiz, teknik analiz, etkin piyasalar varsayımı ve rassal yürüyüş teorisi, portföy yönetimi ve portföy teorileri, risk getiri ölçümü, piyasa göstergeleri, veri kaynakları
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Finansal Yatırımın Temel Kavramları ve Süreçleri Sözlü anlatım
2 Sermaye Piyasalarının Yapısı ve İşleyiş Sözlü anlatım
3 Sermaye Piyasası Araçları Sözlü anlatım
4 Türk Sermaye Piyasası Sözlü anlatım
5 Risk ve Getiri Sözlü anlatım
6 Portföy Teorisi ve Analiz Sözlü anlatım
7 Etkin Piyasa Hipotezi ve Yatırımın Değeri Sözlü anlatım
8 Ara Sınav
9 Finansal Varlıkları Değerleme Modeli Sözlü anlatım
10 Hisse Senedi Değerleme Sözlü anlatım
11 Tahvil Değerleme Sözlü anlatım
12 Temel Analiz Sözlü anlatım
13 Teknik Analiz Sözlü anlatım
14 Portföy Performansı Değerleme Sözlü anlatım
15 Proje Sunumları Sözlü anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 M.B. KARAN, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
K.REILLY and K. BROWN, Investment Analysis and Porftolio Management, 6th Ed., South-Western, 2000. M. BOLAK, Sermaye Piyasası, Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, Beta, İst., 2001 M.B. KARAN, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004 İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, www.imkb.gov.tr/yayinlar/

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 10 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 7 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 14 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 166