Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-537 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-537 Adı: BİLGİ VE TEKNOLOJİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ŞÜKRÜ APAYDIN (sukruapaydin@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, bilgi ve teknoloji ekonomisinin temel konularını incelemek ve ulusal / uluslararası ekonomi bakımından oynadığı rolü analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Bilgi ve teknoloji ekonomisinin iktisadi kalkınmadaki rolünü açıklayabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Bilgi toplumu, yenilik ve teknolojik değişim ile ilgili dünyaki ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirebilir. PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Bilgi ekonomisinin etki ve sonuçlarını değerlendirebilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-4 Teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz edebilir. PÇ-10 İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu derste, bilgi ekonomisinin özellikleri, bilgi faktörü ve iktisadi büyüme, sayısal uçurum, AB ve Türkiye’de bilgi toplumu politikaları, patent-yenilik ve sanayi sektörüne etkileri, ulusal yenilik sistemleri, teknoloji ve kamu politikaları, bilgi ekonomisi-yenilik-rekabetçiliğe ilişkin verilerdeki gelişmelerin Dünya ve Türkiye açısından değerlendirilmesi.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bilgi Toplumu ve Ekonomisinin Temel Karakteristikleri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
2 Sayısal Uçurum ve Sonuçları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
3 Bilgi Faktörü ve İktisadi Büyüme anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
4 Avrupa Birliği Bilgi Toplumu Politikaları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
5 Türkiye’de Bilgi Toplumu Politikaları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
6 Patent, Yenilik ve Sanayi Sektörüne Etkileri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
7 Patent Yasaları ve Yeniliğe Etkileri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
8 Ara Sınav
9 Teknoloji Transfer Politikaları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
10 Kamu Politikaları ve Teknolojik Gelişim anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
11 Teknolojik Gelişim ve İstihdam Üzerindeki Etkileri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
12 Teknolojik Gelişim ve Çevre Üzerindeki Etkileri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
13 Uluslararası Bilgi Toplumu İstatistikleri ve Değerlendirme anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
14 Yenilik ve Rekabetçiliğe Yönelik İstatistikler Çerçevesinde Dünya ve Türkiye’deki Trendlerin Değerlendirilmesi anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
15 Sunumlar anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 C. FREEMAN, Yenilik İktisadı, (Çev. Ergun Türkcan), 2.baskı,Tübitak Yayınları, Ankara, 2005.
2 Ş. ŞAHİN, Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikaları, Göçebe Yayınları, 1997.
3 DPT, 2009 Yılı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları DPT, Bilgi Toplumu İstatistikleri, Mayıs 2009, Ankara.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Slaytlar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 20
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum 1-15 2 20
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 0
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 14 28
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 10 40
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 10 30
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 184