Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-533 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-533 Adı: ULUSLARARASI TİCARET Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı NURGÜN TOPALLI (nurguntopalli@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı ithalat ve ihracat uygulamaları ve yapısı hakkında detaylı bilgiler vermektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Temel uluslararası kurumları ve bunların uluslararası ticaret ve uluslararası işletmelere etkisini tanımlayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Uluslararası kurumların ticarete etkisini analiz edebilir. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Uluslararası ticarette kullanılan belgeleri sayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders dış ticaret mevzuatı ve uluslararası ticaret hukuku çerçevesinde ulusularası ticaret kapsamı üzerine yapılandırılmıştır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dış Ticaret Amacı ve Kapsamı Anlatma
2 Dış Ticaretle İlgili Temel Kavramlar Anlatma
3 Uluslararası Ticaret Teorileri Anlatma
4 Dış Ticaret Politikaları Anlatma
5 Küreselleşme Anlatma
6 Ekonomik Entegrasyonlar Anlatma
7 Dış Ticaret Mevzuatı Anlatma
8 Ara Sınav
9 İhracat Türleri Anlatma
10 İthalat Türleri Anlatma
11 Dış Ticarette Teslim Şekilleri Anlatma
12 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Anlatma
13 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Anlatma
14 Dış Ödemeler Bilançosu ve Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesi Anlatma
15 Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Değişmelerini Açıklamaya Yönelik Teoriler Anlatma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Mehmet Melemen, S. Burak Arzova (2000). Uluslararası Ticaret, Finansman Teknikleri, Ticari İngilizce, Alfa Yayınları
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 2 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 3 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 4 14 56
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 4 16
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı İçin Hazırlık 5 5 25
Final Sınavı 3 1 3
0
0
Toplam İş Yükü 186