Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-535 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-535 Adı: BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI I Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı METİN DUYAR (metinduyar@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bölümün amacı bankacılık ve sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere sahip uzman yetiştirmektir. Bu nedenle programlarda uygulama derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü belirlediği ders ve uygulama programları ile Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarını açıklayabilir. PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Sigortacılık uygulamalarının türlerini açıklayabilir. PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Banka ve sigortacılıkta risk ve risk analizini açıklayabilir. PÇ-7 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde; Bankacılık, Risk Yönetimi, Finans ve Finansal Analizin İlkeleri, Risk Analizi ve Modelleme,Risk Yönetiminde Global Perspektif, İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi yer almaktadır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bankacılıkta Fon Yönetimi Anlatma
2 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetim Anlatma
3 Finans ve Finansal Analizin İlkeleri Anlatma
4 Sigorta Hukuku ve Düzenlemeleri Anlatma
5 Sigorta Muhasebesi ve Finansal Yönetimi Anlatma
6 Sigorta ve Finansal Hizmetler Sektöründe Kurumsal Strateji ve İş Organizasyon Anlatma
7 Risk Analizi ve Modelleme Anlatma
8 Ara Sınav
9 Hasar Yönetimi Anlatma
10 Kredi Riski Yönetimi Anlatma
11 Finansal Türev Ürünler Anlatma
12 Sigortacılıkta Finansal Yöntemler Anlatma
13 Finansal Risk Yönetimi Anlatma
14 Risk Yönetiminde Global Perspektif Anlatma
15 İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Anlatma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Banka İşlemleri, Alptekin Günay, Beta Basım Yayım
2 Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, Salih Kaya
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Banka İşlemleri, Alptekin Günay, Beta Basım Yayım Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, Salih Kaya

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 10 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 0
Ara Sınav 2 7 14
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 14 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 165