Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-527 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-527 Adı: TOPLUM VE EKONOMİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı METİN DUYAR (metinduyar@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu ders, toplum ve ekonomi arasındaki ilişkiyi detaylı biçimde ele almayı amaçlamaktadır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Endüstriyel kapitalist sistemin gelişimi ve bunun birey, iş yeri ve üretim ilişkileri üzerine etkisini tartışabilir. PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Küreselleşmenin toplumsal, ekonomik ve siyasi etkilerini tartışabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Toplum ve ekonomi arasındaki ilişkiyi tüm boyutlarıyla analiz edebilir. PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders iktisat sosyolojisinin temel konuları ile toplum ve ekonomi ilişkisi hakkındaki sosyolojik yaklaşımlar üzerine yapılandırılmıştır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Teorik Yaklaşımlar Anlatma
2 Proudhon ve Marx’ın Mülkiyet Anlayışı Anlatma
3 Durkheim, Sombart ve Weber’in Toplum ve Ekonomi hakkındaki görüşleri Anlatma
4 Weber’de Din ve Kapitalizm. Anlatma
5 Mauss ve Armağan’ın Mantığı. Anlatma
6 Polanyi ve Kapitalizm Öncesi Toplumlarda Toplum –Ekonomi İlişkisi Anlatma
7 Ekonomik Eylem, Sosyal Yapı ve “Embeddeness”. Anlatma
8 Ara Sınav
9 Sosyal Tabakalaşma Anlatma
10 Batıda Kapitalizmin Gelişimi Anlatma
11 Kapitalist Toplumda Toplum-Ekonomi İlişkisinin Mantığı Anlatma
12 Azgelişmişlik Sorunu Anlatma
13 Modernleşme Teorisi ve Ekonomik Gelişme Anlatma
14 Bağımlılık Okulu ve Azgelişmişlik Sorunu. Anlatma
15 Wallerstein’ın Dünya-Sistemi Yaklaşımı Anlatma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Friedland R. And Robertson A. F. (eds.), ( 1990), Beyond The Market Place: Rethinking Economy and Society, New York: Adline.
2 Yardımcı Kaynak: Manuel Castells (2005). Kimliğin Gücü / Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Cilt 1, İstanbul Bilgi Üni. Yayınları
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 2 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 3 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 6 10 60
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 4 14 56
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 1 4
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 2 8
Final Sınavı 3 1 3
0
0
Toplam İş Yükü 175