Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-529 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-529 Adı: İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERAP ÇOBAN (seraps@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SERAP ÇOBAN,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Ders, öğrencileri, yeni iş fırsatlarını tanımlama, bu fırsatlar çerçevesinde iş planı yapma ve araştırma ve yeni girişimler iş planı yapma süreçleri ile tanıştırmak amacının yanında yenilikçilik yönetiminin stratejik ve operasyonel bir bakış açısıyla örgütsel bağlamda uzmanlık düzeyinde tartışılmasını sağlamaktadır. Öğrenciler, yeni girişimler için ticari faydalanmaya açık yaratıcı fikirler üretmek konusunda cesaretlendirilirler. Yaratıcı fikirleri başarılı iş girişimlerine dönüştürmek yaratıcılığı, iş çevresini ve pazarı iyi anlamayı, dikkatli planlamayı, risk yönetimini ve işletme yönetimi yeteneklerini gerektiren zor bir uğraştır. Bu ders yeni girişimler yaratmayla ilgili, girişimci düşünme setini, yaratıcılığı ve fikir geliştirmeyi, girişimsel fırsatları değerlendirmeyi, fizibilite çalışmaları ve market araştırması yürütmeyi, pazarlama planı ve finansal hazırlık ile yer ve kapasite planlamasını, yasal konular ve risk analizi, yenilikçilik süreci için stratejik araçları, ekipmanları ve bir çerçeve sağlarken, aynı zamanda örgütsel müdahale ve geliştirme için analitik ve kişiler arası ilişkilere dair yeteneklerin önemi gibi konuları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Birden çok akademik disiplinden gelen katılımcılardan oluşan takımlarda çalışmak, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerini uygulamaya koymak, pazarlık etmek, iletişime geçmek ve ortak projenin gelişmesine bu takımda çalışırken katkıda bulunmak PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 İş hayatında karşılaşılan gerçek durumlar için yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım kullanır. PÇ-15 Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
1 Girişimciliğe giriş: Türkiye'de Girişimcilik ve yeni girişimler ve girişimcilikte planlama 2 Yenilikçilik yönetimi ve girişimcilik ile ilgili Yasal yapılar ve Hukuki konular 3 Yeni ürün ve hizmet geliştirme ve Pazar araştırması 4 Girişimcilik becerileri 5 Örgütsel yenilikçilik: Potansiyeller, ihtiyaçlar ve süreç 6 Rekabetçi avantaj, yenilikçilik ve girişimcilik ilişkisi 7 Vize Sınavı 8 Yenilikçilik için stratejiler 9 Vaka Analizi: Örgütsel yenilikçilik süreci 10 Vaka Analizi: yeni işletme kurmanın temel adımları simülasyonu 11 Girişimcilik ve Yenilikçilik için potansiyelleri birleştirmek 12 Gerçek yaşamdan örnekler ve tartışma 13 Takım çalışması sunumları 14 Final sınavı
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Girişimciliğe giriş: Türkiye'de Girişimcilik ve yeni girişimler ve girişimcilikte planlama Takım çalışması
2 Yenilikçilik yönetimi ve girişimcilik ile ilgili Yasal yapılar ve Hukuki konular Takım çalışması
3 Yeni ürün ve hizmet geliştirme ve Pazar araştırması Takım çalışması
4 Girişimcilik becerileri Takım çalışması
5 Örgütsel yenilikçilik: Potansiyeller, ihtiyaçlar ve süreç Takım çalışması
6 Rekabetçi avantaj, yenilikçilik ve girişimcilik ilişkisi Takım çalışması
7 Genel tekrar Takım çalışması
8 Ara Sınav
9 Yenilikçilik için stratejiler Takım çalışması
10 Vaka Analizi: Örgütsel yenilikçilik süreci Takım çalışması
11 Vaka Analizi: yeni işletme kurmanın temel adımları simülasyonu Takım çalışması
12 Girişimcilik ve Yenilikçilik için potansiyelleri birleştirmek Takım çalışması
13 Gerçek yaşamdan örnekler ve tartışma Takım çalışması
14 Takım çalışması sunumları Takım çalışması
15 Takım çalışması sunumları Takım çalışması
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Foss, N. J., Pedersen, T., Pyndt, J. & Schultz, M. (2012). Innovating Organization and Management: New Sources of Competitive Advantage. Cambridge University Press.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders İçin Önerilen Kaynaklar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 14 28
       c) Performans Ödevi 3 6 18
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 0
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 6 12
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 8 24
Final Sınavı 0
0
0
Toplam İş Yükü 153