Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-531 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-531 Adı: SAĞLIK EKONOMİSİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı EBRU TOPCU (ebruerdogan@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sağlık ekonomisine ilişkin temel kavramlara, sağlık hizmetlerinin iktisadi açıdan analizine ve finansmanına yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Sağlık ekonomisi ile ilgili temel kavramları açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Sağlık hizmetlerinde arz ve talep analizi yapabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-4 Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Sağlık sektöründe yaşanan güncel sorunlara çözüm önerileri getirebilir. PÇ-2 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Sağlık hizmetlerini ekonomik açıdan değerlendirebilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-16 Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Ekonomi ve Sağlıkla İlgili Temel Kavramlar, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetlerinde Arz ve Talep Kavramı, Sağlık Hizmetleri Pazarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Pazar, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı, Sağlık ve İktisadi Planlama, Sağlık Ekonomisinde Güncel Konular ve Sorunlar
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Ekonomi Bilimi ve Temel Kavramlar Anlatım
2 Sağlık Ekonomisi ve Gelişimi Anlatım
3 Talep Kavramı ve Sağlık Hizmetleri Talebi Anlatım
4 Arz Kavramı ve Sağlık Hizmetleri Arz Anlatım
5 Sağlık Hizmetleri Pazarı Anlatım
6 Sağlık Hizmetleri Pazarı Anlatım
7 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı ve Sağlık Anlatım- Tartışma
8 Ara Sınav
9 Sağlık Hizmetleri Finansman Sistemleri Anlatım-Sunum
10 Sağlık Hizmetlerinde Performans ve Geri Ödeme Sistemleri Anlatım-Sunum
11 Sağlık Sektörü ve İktisadi Planlama Anlatım-Sunum
12 Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Anlatım-Sunum
13 Türkiye'de Sağlık Harcamalarının Analizi Anlatım-Sunum
14 Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar Anlatım-Tartışma-Sunum
15 Sağlık Sektöründe Güncel Konu ve Sorunlar Anlatım-Tartışma-Sunum
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Yusuf Çelik (2016), Sağlık Ekonomisi (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), Ankara: Siyasal Kitabevi
2 Sağlık Ekonomisi ile ilgili makaleler
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Ders Kitabı, Makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 14 28
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 3 14 42
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 3 5 15
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 8 16
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 2 7 14
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 159