Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-534 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-534 Adı: YENİLİK YÖNETİMİ VE VERİ ANALİZİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı SERAP ÇOBAN (seraps@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
SERAP ÇOBAN,
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere günümüz işletmeciliğinde inovasyon ve inovasyon yönetiminin yerini, ne olduğunu ve önemini açıklamaktır. Derste özellikle ürün ve süreç inovasyonları konusunda inovasyonların nasıl başarılı bir şekilde yönetileceğine dair bilgiler verilecektir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Farklı bağlamlarda uygulanan girişimcilik ve yenilik uygulamaları hakkında bilgi sahibidir PÇ-8 Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Ders kapsamında ürün ve süreç inovasyonu, inovasyon stratejileri, inovasyon kaynakları ve inovasyon yönetimi konuları tartışılacaktır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Dersin Tanıtımı, Girişimcilik ve İç Girişimcilik Nedir?Girişimciliği Etkileyen Faktörler, Girişimcinin Özellikleri, Takım çalışması
2 Buluş ve Yaratıcı Yenilik Arasındaki Farklar Ar-Ge ve İnovasyon nedir? İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Yaratıcılık Takım çalışması
3 Yaratıcılık Süreci Yaratıcı Fikirleri Koruma Altına Alma Şekilleri (Sınai Mülkiyet Hakları) Takım çalışması
4 Stratejik Yönetim Süreci Nedir? Stratejik Yönetim Sürecinin Aşamaları Fizibilite Analizi Nedir? Fizibilite Analizi Takım çalışması
5 İş Planı Nedir? İş Planının Temel Öğeleri Pazar Araştırmasının Amacı Takım çalışması
6 İş Planının Yazılması, İş Planı Yazımında Yapılabilecek Olası Hataların İrdelenmesi, İş Planını Yazım Zorlukları Takım çalışması
7 Başarılı Bir Biçimde Yazılmış İş planı Örneklerinin İncelenmesi Takım çalışması
8 Ara Sınav
9 Pazar Araştırması Nasıl Yapılır? Takım çalışması
10 İkincil Veri ve Birincil Veri Nedir? Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Pazar Payı Nasıl Belirlenir? Takım çalışması
11 Pazarlama Planının Hedefleri,Pazarlama Karması Elemanlarının İncelenmesi, İmaj ve Pazarlama Karması Elemanları Takım çalışması
12 Üretim Sürecinin Planlanması, Üretim Süreci Aşamalarını Dikkate Alarak Maliyet ve Gider Hesabının Yapılması Takım çalışması
13 İnsan Kaynakları Yönetimi, İşgücü Seçimi, Eğitimi, Liderlik ve Motivasyon Kavramları Takım çalışması
14 Temel Finansal Kavramların İncelenmesi, Finansal Oranlar Takım çalışması
15 İş Planı Sunumunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, İş Planı Sunumu Öncesinde,Sunum Esnasında ve Sonrasında Yapılacaklar Takım çalışması
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Prentice Hall, 5. Baskı, 2012.
2 Richard Luecke (çev. Turan Parlak), İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Önerilen Kaynaklar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 2 12 24
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 12 24
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 6 12
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 7 14
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 6 18
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 136