Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-532 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-532 Adı: TOPLUMSAL CİNSİYET VE EKONOMİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı ANIL BÖLÜKOĞLU (anil.bolukoglu@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramlara ve ekonomi bilimi içinde toplumsal cinsiyetin rolüne yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramları açıklayabilir. PÇ-14 Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Kadınların işgücüne katılımını belirleyen faktörleri açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 İktisat teorilerinden hareketle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı ekonomik sorunlara çözüm önerileri sunabilir. PÇ-5 İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Toplumsal Cinsiyet İle İlgili Temel Kavramlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitsiliği İle İlgili Göstergeler, Feminist Ekonomi, Kadın ve Kalkınma, İşgücü Piyasalarına Kadınların Katılımını Etkileyen Faktörler, Yoksulluğun Kadınlaşması,Uluslararası Göçün Kadınlaşması.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Toplumsal Cinsiyet Kavramı Anlatım
2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Eşitsizliği ve Göstergeleri Anlatım
3 Feminizm ve Feminist Ekonomi Anlatım
4 Feminizm ve Feminist Ekonomi Anlatım
5 Sağlık, Kalkınma ve Toplumsal Cinsiyet Anlatım-Tartışma
6 Eğitim, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Anlatım-Tartışma
7 Kalkınmada Cinsiyetlerarası Eşitsizlik Sorunları Anlatım-Tartışma
8 Ara Sınav
9 Kadının Güçlenmesi ve Ekonomik Kalkınma Anlatım-Tartışma
10 Kadınların İşgücü Piyasasına Katılım Kararları: Arz Yönlü Faktörler Anlatım-Tartışma
11 Kadınların İşgücü Piyasasına Katılım Kararları: Talep Yönlü Faktörler Anlatım-Tartışma
12 Uluslararası Göçün Kadınlaşması Anlatım-Tartışma
13 Sanayileşme, Uluslararası Ticaret ve Toplumsal Cinsiyet Anlatım-Tartışma
14 Yoksulluğun Feminizasyonu Anlatım-Tartışma
15 Genel Tekrar Anlatım
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Ufuk Serdaroğlu (2010), İktisat ve Toplumsal Cinsiyet, Efil Yayınevi.
2 Joys P. Jacobsen (2007),The Economics of Gender (Third Edition). USA: Blackwell Publishing
3 Çeşitli makaleler
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitaplar ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 12 36
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 12 24
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 3 5 15
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 2 5 10
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 5 15
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 144