Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-502 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-502 Adı: ANABİLİM DALI SEMİNERİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Zorunlu
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı AYSUN ÖZEN (aysun@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bu ders, uygulamalı sosyal araştırma sonuçlarını kavramak ve eleştirel bir şekilde değerlendirmek; kantitatif ve kalitatif araştırma yöntemlerini öğrenmek ve akademik standartlara uygun olarak araştırma verilerini sunmak için öğrencilere gerekli bilgiyi sağlar.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Belirli konular ile ilgili gerekli literatür taramasını yapabilir. PÇ-12 Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-2 Profesyonel olarak sunum yapabilir. PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Seminer-Sunum-Rapor
DÖÇ-3 Seçilen iktisadi bir konu hakkında akademik olarak konuşabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bu ders bir sosyal araştırma projesini tasarlamada ve yürütmede öğrencilere yardımcı olmak için yapılandırılmaktadır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Sosyal Bilimler, Teori ve Sosyal Araştırma Anlatma
2 Sosyal Araştırmalarda Dipnot ve Kaynakça Anlatma
3 Sosyal Araştırmalarda Metodoloji Anlatma
4 Bilimsel Olarak Literatürü Gözden Geçirme ve Bir Araştırmayı Planlama Anlatma
5 Veri Kaynakları ve Veri Toplama Yöntemleri Anlatma
6 Veri Analizi Anlatma
7 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
8 Ara Sınav
9 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
10 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
11 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
12 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
13 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
14 Öğrenci Seminer Sunumları Sunum
15 Öğrenci Seminer Sunumları ve Seminer Ödevlerinin Teslimi Sunum
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9. Baskı, Güzem can Yayınları, İstanbul, 2009.
2 P. B. Medawar, Genç Bilimadamına Öğütler, TÜBİTAK Yay., Ankara, 1997.
3 Mark Blaug, İktisatta Yöntem, Eflatun Yay., 2009.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 2 20
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum 7-15 3 10
5.Rapor
6.Seminer 15 3 10
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 3 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 4 14 56
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 3 2 6
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 1 3
Ara Sınav 2 1 2
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 2 6
Final Sınavı 3 1 3
0
0
Toplam İş Yükü 160