Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-514 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-514 Adı: BÖLGESEL İKTİSADİ KALKINMA Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 5
Sınıf/Yarıyıl 1 / Bahar
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı AYSUN ÖZEN (aysun@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Bölgesel iktisat dersi tek dönemlik bir derstir. Bu dersin temel amacı, öğrencilerin bölgesel iktisat alanına giren kavram ve konuları tanımalarını sağlamaktır. Günlük hayatta karşılaştığımız temel ekonomik sorunların bir kısmı, coğrafi yani bölgesel niteliklidir. Özelikle bölgesel sosyo-ekonomik dengesizlikler, günümüzde iyice artmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin belli düzeyde dersin ilgili konuları hakkında söz sahibi olmaları gerekmektedir.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını yaratan nedenleri bilir ve yorumlar. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Türkiye'de bölgesel kalkınma politikaları hakkında değerlendirme yapacak seviyeye gelir. PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Yeni bölgecilik ve klasik bölgecilik kavramları arasındaki farkı bilir, yorumlar ve değerlendirir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
DÖÇ-4 Kırsal kalkınma modelleri arasında karşılaştırma yapabilir ve Kalkınma ajansları hakkında fikir yürütebilir. PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Seminer-Sunum-Rapor
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Bölgesel iktisat dersinde, iktisadi düşüncede mekan (alan) analizi, kuruluş yeri teorileri ve etki alanını saptayan teoriler, işletmelerin kuruluş yerini belirleyen faktörler, ekonomik alan ve üç bölge kavramı, ekonomik gelişme sonucu ortaya çıkan bölgesel gelişme farkları, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltıcı politikaların ilkeleri, amaçları ve araçları, Türkiye ve AB’de bölgesel dengesizliklerin boyutu ve bölgesel kalkınma politikaları gibi konular üzerinde durulacaktır.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 Bölge, bölgesel kalkınma, azgelişmişlik kavramlarının incelenmesi anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
2 Ekonomide mekan kavramının incelenmesi anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
3 Bölgesel farklılıkların nedenleri anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
4 Gelişmiş bölgelerin özellikleri ve İşletmelerde kuruluş yeri seçiminde rol oynayan unsurlar anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
5 Türkiyede bölgesel gelişmişlik sorunu anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
6 Osmanlı Döneminde ortaya çıkan bölgesel farklılıklar anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
7 Bölgesel kalkınma politikalarının ilke ve amaçları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
8 Ara Sınav
9 Bölgesel kalkınma politikalarının araçları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
10 Türkiyede bölge kalkınma politikaları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
11 Türkiyede bölge kalkınma politikalarının araçları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
12 Bölgesel Kalkınma ve yerel yönetimler anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
13 Köy ve kalkınma anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
14 Türkiye'de yeni sanayi merkezlerinin yaratılması anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
15 Bölgesel Kalkınma ajansları anlatım, tartışma, öğrencinin sunumu
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Zeynel Dinler (2008), Bölgesel İktisat, Ekin Y., Bursa
2 Burcu Türkcan ve Necmettin Çelik, Türkiye'de Bölgesel İktisat, Orion Kitapevi, Ankara, 2020.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
slaytlar

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 20
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum 1-14 1 20
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 1 5 5
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 2 5 10
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 0
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 3 7 21
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 3 7 21
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 143