Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / İKT-511 - İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kodu: İKT-511 Adı: POLİTİK İKTİSADIN EVRİMİ Teorik+Uygulama: 3+0 AKTS: 6
Sınıf/Yarıyıl 1 / Güz
Ders Düzeyi Yükseklisans
Ders Türü Seçmeli
Bölümü İKTİSAT (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)
Ön Koşul Dersleri Yok
Öğretim Sistemi Örgün
Ders Süresi 14 Hafta
Öğretim Elemanı VOLKAN HAN (volkanhan@nevsehir.edu.tr)
Diğer Öğretim
Elemanı/Elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok
Dersin Amacı
Politik İktisatın Temel Kavramlarını, Amaç ve Araçların Seçimini ve Temel Makro Teorileri Anlamak. Dünya Ekonomisinin ve Türkiye Ekonomisinin Politik Yapısı ile İlgili Analiz Yapabilmek.

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) ODY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
DÖÇ-1 Politik İktisadın temel kavramlarını ve amaçlarını açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-6 İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-2 Politik ekonomi yaklaşımında yaşanan dönüşümleri açıklayabilir. PÇ-3 İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
PÇ-9 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-13 İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
Yazılı Sınav
DÖÇ-3 Politik ekonomide araç seçimini açıklayabilir. PÇ-1 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-11 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
Yazılı Sınav
PÇ: Bölüm program çıktıları
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi

Dersin İçeriği
Ekonomik-sosyal ve konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, ekonomik konularda görüş bildirme, çeşitliekonomik sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma. İktisat biliminin temel alanlarında teorik bilgilere sahip olma ve İktisat Politikasıyla ilgili analiz yapabilme. Ekonominin hukuki altyapısını kavrayabilecek temel bilgilere sahip olma.
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
Hafta Detaylı İçerik Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1 POLİTİK İKTİSATIN TEMEL KAVRAMLARI Anlatım ve Tartışma
2 AMAÇ VE ARAÇLARIN SEÇİMİ Anlatım ve Tartışma
3 İKTİSAT POLİTİKASI VE MAKRO TEORİLER: GENEL Anlatım ve Tartışma
4 KLASİK MAKRO TEORİ VE İKTİSAT POLİTİKASI Anlatım ve Tartışma
5 KEYNESYEN MAKRO TEORİ VE İKTİSAT POLİTİKASI Anlatım ve Tartışma
6 PARACI MAKRO TEORİ VE İKTİSAT POLİTİKASI Anlatım ve Tartışma
7 RASYONEL BEKLENTİLER TEORİSİ VE İKTİSAT POLİTİKASI Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav
9 ARZ İKTİSATI VE İKTİSAT POLİTİKASI Anlatım ve Tartışma
10 KANTİTATİF POLİTİKA MODELİ: GENEL Anlatım ve Tartışma
11 KANTİTATİF POLİTİKA MODELİ: TINBERGEN MODELİ Anlatım ve Tartışma
12 ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT I Anlatım ve Tartışma
13 ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT II Anlatım ve Tartışma
14 BELİRSİZLİK VE İKTİSAT POLİTİKASI: BASİT YAKLAŞIM Anlatım ve Tartışma
15 BELİRSİZLİK VE İKTİSAT POLİTİKASI: OLASILIK YAKLAŞIMI Anlatım ve Tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı / Yardımcı Kitap
1 Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ, Politik İktisat, 2. Baskı, İstanbul, 2008.
2 Prof. Dr. Vural Fuat SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Siyasal Kitabevi, 5. Baskı, Ankara, 2007.
3 Prof. Dr. Gülten KAZGAN, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2009.
Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri
Kitaplar ve makaleler

Ölçme Yöntemi
Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%)
Ara Sınav 8 1 40
Diğer Ölçme Yöntemleri
1.Sözlü Sınav
2.Kısa Sınav (Quiz)
3.Laboratuvar Sınavı
4.Sunum
5.Rapor
6.Seminer
7.Performans Ödevi
8.Dönem Ödevi
9.Proje
Final Sınavı 16 1 60

Öğrenci İş Yükü
İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü
Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma
       a) Okuma 3 14 42
       b) İnternette/Kütüphanede Tarama 2 5 10
       c) Performans Ödevi 0
       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 4 7 28
       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 14 1 14
Sözlü Sınav 0
Kısa Sınav (Quiz) 0
Laboratuvar Sınavı 0
Ara Sınav İçin Hazırlık 4 7 28
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı İçin Hazırlık 4 7 28
Final Sınavı 1 1 1
0
0
Toplam İş Yükü 194