Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SOSYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Sosyoloji Bölümü 2007 yılında kurulmuştur. Türkiye'de 2003 sonrasında kurulan üniversiteler arasında açılan ilk sosyoloji bölümü olma özelliğini taşımaktadır. Biri Bilimsel Hazırlık olmak üzere, iki ayrı grup olarak lisans üstü düzeyde eğitim-öğretim devam etmektedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYOLOJİ Anabilim Dalı alanında yüksek lisans diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Sosyoloji Ana Bilim dalı için KPDS, ÜDS, TOEFL ve dengi gibi bir sınavdan en az 40 puana muadil bir yabancı dil belgesini Tez önerisi vermeden önce enstitümüze sunmak zorundadır.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sosyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin tümünü başarıyla tamamlaması ve en az 24 kredi alması gerekir. Ders dönemini bitirdikten sonra tez hazırlaması gerekir


Program Profili

Sosyoloji Anabilim Dalı, Toplumsal yaşamın oluşumunu, koşullarını, kurumlarını, işleyişini ve değişimini sosyolojik düşüncenin verileri ışığında yorumlayan, Sosyal hareketliliği, sosyal etkileşimi ve sosyal değişimi içinde bulunulan toplumun şartlarına göre analiz eden, İçinde yaşadığı toplumun dünya sistemi içindeki konumunu özgün bir şekilde değerlendirebilen öğrenciler yetiştirmekte, Akademik personel ve öğrencilerin bilgi, birikim ve tecrübelerini şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve insanlığın menfaatleri için ulusal ve uluslar arası toplum ile paylaşmaktadır. Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 4 Yarıyıl, Sosyoloji Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı 2 Yarıyıldır. Bölümde Yrd. Doç. Dr. Hasan YAVUZER, Yrd.Doç.Dr. Hulusi YILMAZ ve Öğretim Görevlisi Vedat ÇELEBİ görev yapmaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 1-Sosyoloji alanındaki güncel ve en iyi uygulamaları da içeren ileri bilgiye sahiptir, bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PÇ-2 2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, kontrollü deneyler planlar ve ilgili alanda orijinal araştırmalar gerçekleştirir.
PÇ-3 3-Sahip olduğu bilgiyi analiz ederek, karşılaştırarak ve sorgulayarak problemlerin çözümünde kullanır ve ilgili alanda orijinal bir araştırmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ-4 4-Alanında edindiği bilgilerle doktora programına, AR-GE birimlerine veya mesleki alandaki işlere girebilme yetenek ve özelliklerine sahiptir.
PÇ-5 5-Mesleki alanla ilgili her faaliyette, bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
PÇ-6 6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-7 7-Sosyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-8 8-Sosyolojinin gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
PÇ-9 9-Sosyolojideki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
PÇ-10 10-Sosyoloji ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel kurumlar, araştırma merkezleri ve enstitüler, TÜBİTAK, DPT, DSİ gibi kamu kurumları, öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı takdirde) ve Belediyelerdir. Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında memur olarak atanabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS BH 543 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ I 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 8
SOS-BH-545 SOSYOLOJİ TARİHİ I 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
SOS-BH-541 SOSYOLOJİYE GİRİŞ-I 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 8
SOS-BH 549 TÜRK SOSYOLOGLARI 3 Saat 0 Saat 5 Güz Bilimsel Hazırlık 7
Toplam:
30

2. Dönem Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS BH 548 NÜFUS VE GÖÇ SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
SOS BH 544 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ II 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 8
SOS-BH-546 SOSYOLOJİ TARİHİ II 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 7
SOS BH 542 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Bilimsel Hazırlık 8
Toplam:
30

1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SOSSEC1 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 514 KARŞILAŞTIRMALI SEMİNER 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SOSSEC2 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
SOS 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
SOS 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 525 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE BİRLİKTE YAŞAMA 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 527 DİN VE TOPLUM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 533 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 531 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 519 KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 515 MODERNLİĞİN KAYNAKLARI VE TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME HAREKETLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 513 OSMANLI VE CUMHURİYET DEVRİ TÜRKİYE’NİN TOPLUM YAPISI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 529 TOPLUMSAL ÇATIŞMA VE KİMLİK 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 517 TURİZM SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS BH 547 TÜKETİM SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 5 Güz Seçmeli 7
SOS 505 TÜRKİYE'DE MODERNLEŞME HAREKETLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 511 TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ ÇALIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
SOS 536 ALEVİLİK BEKTAŞİLİK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli
SOS-BH 514 ÇAĞDAŞ KURAMLAR 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Seçmeli 5
SOS 528 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS-BH-508 DİN SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 5 Bahar Seçmeli 5
SOS 518 ETNİK SOSYOLOJİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 532 GÜNDELİK HAYATIN SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5
SOS 508 KÖY SOSYOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 520 KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 526 KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 512 METİN ÇÖZÜMLEME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 504 OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
SOS 524 TOPLUMBİLİM VE POSTMODERNİZM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 516 TÜRKİYE ÜZERİNE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
SOS 522 YAŞAYAN İNANÇ SİSTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Programlarında Bağıl Not Sistemi Uygulanmaktadır. Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim elemanları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının harf notu karşılığı verilir: 90- 100 4.00 AA 85- 89 3.50 BA 80- 84 3.00 BB 75- 79 2.50 CB 70- 74 2.00 CC 65- 69 1.50 DC 60- 64 1.00 DD 50- 59 0.50 FD 00- 49 0.00 FF


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 2 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmektedir. Öğrencilerimiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphane-Laboratuar ve Dersliklerinden faydalanmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir Üniversitesi Yerleşkesi 50300 Nevşehir Tel : 0 384 228 11 15 Faks : 0 384 228 11 16 e-posta : sbe@nevsehir.edu.tr Web Adresi : http://sosyoloji@nevsehir.edu.tr/ Tel : 0-384-215 39 00 Faks : 0-384- 215 39 48 Bölüm Başkanı : Yar.Doç. Dr. Hasan YAVUZER Tel : 0-384-215 39 00 /1370 Sosyoloji Anabilim Dalı AKTS/DS Koordinatörü: Öğr. Gör. Vedat ÇELEBİ Tel : 0-384-215 39 00/ 1372 e-mail :vedat.celebi@nevsehir.edu.tr