Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve Yüksek Lisans öğrencilerinin kabulüne başlamıştır.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans:


Kabul ve Kayıt Şartları

Eğitim Fakültesi mezunu olmak yada yurt dışındaki üniversitelerden YÖK tarafından denkliği kabul edilen eğitim fak eşdeğer programlardan mezun olmak. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğindeki şartları sağlamak. Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lisans Diploması, 2- ALES Sonuç Belgesi. 3- Nüfus Cüzdanının aslı 4- Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS, YDS vs.) 5- Askerlik Durum Belgesi. 6- Öz Geçmiş.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Tüm dersleri başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında ( Bilim Uzmanı ) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Eğitimde Programları ve Öğretim tezli yüksek lisans programı, öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bir eğitim programının tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini yürütebilen, mesleki etik ilkelere uygun davranabilen, eğitim sorunlarını bilimsel yöntemi temele alarak inceleyebilen program geliştirme uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretim Programında, yalnızca yüksek lisans eğitimi verilmektedir. İkinci öğretimi bulunmamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. Bilimsel hazırlık bulunmamaktadır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Eğitimde program geliştirme ile ilgili temel kavramları tanımlar.
PÇ-2 Eğitimde program geliştirmenin teorik temellerini (psikolojik, sosyal, ekonomik vs.) ilişkilendirebilir.
PÇ-3 Hedefler, içerik, öğrenme-öğretme durumları ve bunların özelliklerinden oluşan proramın temel bileşenlerini tanır.
PÇ-4 Eğitim Programları ve Öğretim alanındaki temel problemleri tanımlar.
PÇ-5 Eğitimde program geliştirme için gerekli olan teorik ve pratik bilgileri uygulayabilir.
PÇ-6 Alandaki ulusal/uluslararası bilimsel gelişmeleri takip eder, ve bunları alanında uygular.
PÇ-7 Alandaki öğrenme öğretme teorilerini ve temel kuralları, bir eğitim programını değerlendirmede uygular.
PÇ-8 Bir yabancı dili etkili bir biçimde bilimsel çalışmalarında kullanabilir.
PÇ-9 Diğer alanlar ile eğitim alanındaki bilgilerini sentezleyebilir.
PÇ-10 İletişim ve bilgi teknolojilerini alanında gerekli olan düzeyde kullanabilir.
PÇ-11 Program geliştirme ve değerlendirme alanıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında yer alan sorunları, gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirebilme.
PÇ-12 Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri ile Türkiye’deki eğitim sistemini karşılaştırarak analiz eder.
PÇ-13 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Mezunların İstihdam Profili

EPÖ yüksek lisans mezunları kamu ve özel kurum ve kuruluşlara eğitim-öğretim ve program geliştirme alanında ihtiyac olan uzman personel sağlamaktır.


Üst Derece Programlarına Geçiş

EPÖ ve eğitim bilimleri alanında doktora programına başvurabilir.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 9
EPÖSEÇ SEÇ1 Ders Havuzu - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 21
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ502 SEMİNER 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 9
EPÖSEÇ SEÇ2 Ders Havuzu - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 21
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
EPÖ801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
EPÖ802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇ1 Ders Havuzu

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ515 DİSİPLİNLERARASI EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ505 EĞİTİMDE ÇAĞDAŞ AKIMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ503 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ507 KÜRESELLEŞME VE EĞİTİM SİSTEMİNE YANSİMALARİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ511 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE SORUNLAR, EĞİLİMLER GELİŞMELER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ509 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ513 YETİŞKİN EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7

SEÇ2 Ders Havuzu

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EPÖ510 EĞİTİM REFORMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ506 EĞİTİMDE ÖLÇME TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ518 EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ514 HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ508 İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM PROGRAMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ512 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EPÖ504 PROGRAM GELİŞTİRME MODELLERİ VE YENİ YAKLAŞİMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EPÖ516 PROGRAM GELİŞTİRMEDE İHTİYAÇ ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli her dersin “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır.


Mezuniyet Şartları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) eğitim öğretim yönetmeliğindeki mezuniyet için gerekli olan tüm koşullara sahip olmak.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Anabilim dalında 2 doçent ve 1 yardımcı doçentten oluşan 3 öğretim üyesi bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi