Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT(DOKTORA)
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DOKTORA)
TARİH (DOKTORA)
İŞLETME - ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (DOKTORA)
İŞLETME (DOKTORA)
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ(DOKTORA)