Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / EKONOMİ VE FİNANS (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29 Mayıs 2007 tarihinde 26536 sayılı Resmi gazete’de ilanı ile yürürlüğe girmesi sonucu kurulmuştur. 2016–2017 Eğitim-Öğretim yılında Ekonomi ve Finans Anabilim dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınmaya başlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Ekonomi ve Finans Bilim Uzmanı


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Programa öğrenci kabulü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.Bakınız:https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/123d3466fb768c9cadc9fbbc41686fba/neu-lisansustu-yonetmeligi.pdf


Önceki Öğrenimin Tanınması

Muafiyet işlemleri ilgili yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/8d3392bd9fd73394a41357ab63c82570/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bu program, dönem projesi dahil toplam 90 AKTS kredisinden ve 13 dersten oluşmaktadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için yeterli koşullar, alınan tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunmasıdır.


Program Profili

Günümüzün küresel ekonomilerinde ülkeler arasında artan ekonomik ve finansal bağlılık, ekonomik ve finansal sorunların anlaşılmasını ve değerlendirilmesini daha da zorlaştırmaktadır. Ekonomi ve Finans yüksek lisans programının amacı, uygulamalı finans ve ekonomi alanında sağlam bir temel oluşturarak, öğrencilere pratik bir çerçevede ekonomik ve finansal sorunları anlamak ve analiz etmek için gerekli araçları sağlamaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
PÇ-2 İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
PÇ-3 Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
PÇ-4 İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-5 Finansın çeşitli alanlarındaki (bankacılık, dış ticaret, factoring, leasing işlemleri, finansal piyasa ve borsa işlemleri, risk yönetimi, kredi yönetimi, işletme finansmanı vb.) temel kavramları bilir.
PÇ-6 Finansal teoriler ile finansal piyasalar arasındaki ilişkiyi anlar.
PÇ-7 Faiz oranlarını ve döviz kurunu etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
PÇ-8 Uluslararası finansal gelişmelerin ulusal ekonomiye etkilerini ve bunların karşılıklı bağımlılıklarını açıklar.
PÇ-9 Finansal gelişmeler karşısında iktisadi politikalar üretebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
PÇ-10 Finansal varlıkların fiyatlaması, çeşitlemesi ve risk yönetimi konularına hakim olur.
PÇ-11 Finansal veri ve göstergelere ulaşabilir, değerlendirebilir, raporlayabilir ve bunları yorumlayabilir.
PÇ-12 Finansal ekonomi ile ilgili teorik ve ampirik kavramlar ile terminolojiyi bilir.
PÇ-13 İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-14 Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur.
PÇ-15 Finansal piyasa (araçlarını tanır, belirli risk düzeyinde en yüksek getiriyi sağlayacak portföyler oluşturabilir ve bu portföyleri yönetebilir.
PÇ-16 Merkez bankalarının ekonomideki rolünü ve para politikasının uygulanışını açıklar.
PÇ-17 Finans yönetimi sisteminin bilgi, kavram ve mevcut teorilerini kavrar.
PÇ-18 Mevcut finans teorilerini ve uygun finansal teknikleri kullanarak yönetsel kararlar verir.
PÇ-19 Finans konularıyla ilgili veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanır.
PÇ-20 Küreselleşme ve ekonomik krizlerle ilgili kavramları, ilkeleri ve uygulamaları bilir.

Mezunların İstihdam Profili

Mezunlarımız özel sektörde bankalarda, danışmanlık ve denetim şirketlerinde veya yabancı kuruluşlarında istahdam edilirken, kamu sektöründe kamu bankaları, Merkez Bankası veya KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile başvurulan bütün kamu kurumlarında çalışabilmektedir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Bütünleşik doktora koşullarını sağlayan öğrenciler doktora eğitimine devam edebilir.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-501 İLERİ MAKRO EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 8
EFTZ-503 SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KURUMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 7
EFTZ-505 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YAPISAL ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 8
SEÇ-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 7
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-502 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 7
EFTZ-504 İLERİ PARA VE BANKACILIK 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 8
EFTZ-506 MENKUL DEĞER ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 8
SEÇ-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 7
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-511 DÖNEM PROJESİ 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 18
SEÇ-3 SEÇMELİ DERS HAVUZU 3 - Saat - Saat 2 Güz Seçmeli 12
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-509 İKTİSADİ KRİZLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
EFTZ-507 ULUSLARARASI FİNANS 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-508 KÜRESEL EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7
EFTZ-510 YATIRIM PROJE ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 7

SEÇMELİ DERS HAVUZU 3

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
EFTZ-515 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 6
EFTZ-513 PORTFÖY YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 2 Güz Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Bu program, dönem projesi dahil toplam 90 AKTS kredisinden ve 13 dersten oluşmaktadır. Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Mezuniyet için yeterli koşullar, alınan tüm derslerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve 4.00 üzerinden 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olunmasıdır.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi ve Finans Anabilim Dalı Ekonomi ve Finans Tezsiz yüksek lisans programında farklı bölümlerden 11 öğretim üyesi ve bulunmaktadır. Kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programda sunulan derslerin dili Türkçedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel +90-384 / 2281110 - 2281004 Fax +90-384 / 2152010 Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK, Tel +90-384 / 2281110 – 2281004 / 16043 E-mail: serdarozturk@nevsehir.edu.tr