Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / BANKACILIK VE FİNANS (TEZLİ YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Bankacılık ve Finans yüksek lisans programı 2016-2017 eğitim öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır


Kazanılan Yeterlilik

Bilim Uzmanı


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Ülkemizde, lisansüstü eğitime giriş için ALES sınavında en az 55 puan almak gerekmektedir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir. Kayıt için gerekli belgeler; 1 - Lisans diploması, 2 - ALES sonuç belgesi. (Eşit ağırlıklı puan türü kabul edilecektir.) 3 – Not döküm belgesi (transkript) 4 – Yabancı Dil Belgesi


Önceki Öğrenimin Tanınması

Muafiyet işlemleri ilgili yönetmeliğe göre yapılır. Bakınız: https://dosyalar.nevsehir.edu.tr/8d3392bd9fd73394a41357ab63c82570/nevsehir-haci-bektas-veli-universitesi-muafiyet-ve-intibak-islemleri-yonergesi.pdf


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bankacılık ve finans alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken en az 24 kredilik dersleri iki dönemde vermeleri ve yüksek lisans tezlerini hazırlayıp başarı ile savunmaları gerekmektedir. Zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.


Program Profili

Bu programın temel amacı, mesleki alanda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağının kavranmasını sağlamaktır. Lisans programından sonra sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistiki yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirme, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, kamu veya özel sektör kuruluşlarında uzman olarak çalışacak öğrencilere bankacılık ve finans konularında aranan becerileri kazandırmak ve akademik yönelimli öğrencileri doktora çalışmalarına hazırlamak hedeflemektedir.


Program Çıktıları

PÇ-1 1. Bankacılık ve finans Sektörü için gerekli teorik bilgi ve araçları güncel hayatta kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-2 2.Bankacılık ve finans sektöründe yenilikçi, yaratıcı proje ve uygulamaları ortaya koyabilme becerisine sahiptir.
PÇ-3 3. Bankacılık ve finans alanında ulusal ve uluslararası konularda analitik düşünme ve problem çözme becerisine sahiptir.
PÇ-4 4. Bankacılık ve finans alanında küresel gelişmeleri ve sorunları takip edebilme ve güncel ekonomik göstergeleri yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-5 5. Sektörde vizyon sahibi olma ve stratejik kararlar alma ve uygulayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-6 6. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
PÇ-7 7. Bankacılık ve finans alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleme ve güncel hayata uyarlama becerisine sahiptir.
PÇ-8 8. Bankacılık ve finans mevzuatı hakkında bilgi sahibi olma ve yorumlayabilme becerisine sahiptir.
PÇ-9 10. Bankacılık ve finans sektörünü etkileyen riskleri tespit edebilme, ölçebilme ve etkisini azaltabilme bilgisine sahiptir.
PÇ-10 11. Bankacılık ve finans sektörünü etkileyen diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir.
PÇ-11 11. Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
PÇ-12 12. Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
PÇ-13 13. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profili

Bölümden mezun olacak öğrenciler; banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring kuruluşlarında istihdam edilebilecektir.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES'den geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
BF-1 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
BF-2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
BF-801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
BF-802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-517 AKTİF PASİF YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-519 BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-513 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-515 BANKACILIKTA KREDİ YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-505 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-511 İLERİ FİNANSAL YÖNETİM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-521 İLERİ MİKRO EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-509 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-503 SERMAYE PİYASASI VE BANKACILIK HUKUKU 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
BF-507 ULUSLARARASI FİNANS 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
BF-510 BAĞIMSIZ DENETİM VE KAMUYU AYDINLATMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-518 BANKACILIKTA FON YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-512 BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-514 BANKACILIKTA STRATEJİK PLANLAMA VE UYGULAMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-516 GAYRİMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-522 İLERİ MAKRO EKONOMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-526 MARKA YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-508 MENKUL DEĞER ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-524 PARA BANKA TEORİ VE POLİTİKASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-520 UYGULAMALI EKONOMETRİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-504 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
BF-506 YATIRIM PROJE ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için Tezli yüksek lisans programı öğrencileri tez çalışmasına başlamadan önce, toplam 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 9 adet dersi ve anabilim dalı seminer dersini başarıyla tamamlamak zorundadır. Birbirini izleyen dört yarıyılın sonunda kredili dersler ile anabilim dalı seminer dersinden başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.


Çalışma Şekli

Tam zamanlı.


Bölüm Olanakları

Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ile yürütülmektedir. Bölümde dersler 45 kişilik kapasiteye ve projeksiyon ekipmanına sahip sınıflarda yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphane ve bilgisayar laboratuarından ücretsiz faydalanabilmektedir.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres: Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı, 50300, NEVŞEHİR Web Adresi http://sbe.nevsehir.edu.tr/ Tel: +90-384 / 2281000 Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ersan ERSOY, E-mail: eersoy@nevsehir.edu.tr