Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulmuş ve Yüksek Lisans öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türkçe Eğitimi (Yabancılara Türkçe Öğretimi) alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans.


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans programı için belirtilen alanlarda lisans diploması (mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lisans Diploması, 2- ALES Sonuç Belgesi. 3- Nüfus Cüzdanının aslı 4- Yabancı Dil Belgesi (ÜDS, KPDS, YDS vs.) 5- Askerlik Durum Belgesi. 6- Öz Geçmiş.


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yükseköğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 90-120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türkçe Eğitimi (Yabancılara Türkçe Öğretimi) alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşmakta ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmek; öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını, gerek kamu gerekse özel sektörde Yabancılara Türkçe Öğretimi uzmanı (öğretmen / öğretim elemanı) olarak çalışmalarını yetkin bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
PÇ-4 Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-5 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ-6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
PÇ-7 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ-8 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve takım çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
PÇ-10 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ-11 Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
PÇ-12 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portfolyosu B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-14 Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
PÇ-15 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ-16 Alanıyla ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar ve ikinci kişilere normlara uygun olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, yabancı dil puanı vb. koşulları sağlamaları durumunda üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedirler. Aynı zamanda akademik kariyer yapabilmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
YTÖSEÇ 11 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 502 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
YTÖSEÇ 12 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
YTÖ 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
YTÖ 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 507 DİLBİLİM VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 519 İKİNCİ DİL EDİNİMİ KURAMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 5
YTÖ 515 KARŞILAŞTIRMALI DİL BİLGİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 521 KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 511 TEKNOLOJİ DESTEKLİ DİL ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 523 TÜRKÇENİN KAYNAKLARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 509 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE DİL BECERİ AL. I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 505 TÜRKÇENİN YABANCI DİLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 513 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
YTÖ 503 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
YTÖ 522 BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 512 DİL EĞİTİMİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 508 KÜLTÜR VE DİL ÖĞRETİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 506 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 516 TEMEL İSTATİSTİK TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 520 TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 526 TÜRKÇENİN KAYNAKLARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 510 TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE DİL BECERİ AL.II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 504 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 514 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TAS. VE KULL. 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 518 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE METİN SEÇİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
YTÖ 524 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MOTİVASYON 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için (toplam 120 AKTS tutan dersleri alıp başarılı olmalıdır.) 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı.


Bölüm Olanakları

Anabilim Dalındaki eğitim-öğretim etkinlikleri iki profesör, yedi Yardımcı Doçent ve bir Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde bütün elektronik (bilgisayar, projeksiyon ve internet) donanımlara sahip sınıflarda dersler yapılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 50300 Merkez / NEVŞEHİR Tel: 0 (384) 228 10 00 Faks: 0 (384) 228 10 40 Telefon: 0 (384) 228 10 00 / 21012 El-mek: muratsengul@nevsehir.edu.tr