Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ(YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

2014-2015 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleriı Anabilim Dalı kurularak hem Yüksek Lisans hem de Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans ve doktora programları için belirtilen alanlarda lisans diploması(mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 90-120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Temel İslam Bilimleri alanında ( Bilim Uzmanı ) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüzün çalışma alanları Temel İslam Bilimleridir. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Temel İslam Bilimleri uzmanı olarak yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
PÇ-4 Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-5 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ-6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
PÇ-7 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ-8 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve takım çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
PÇ-10 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ-11 Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
PÇ-12 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-14 Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
PÇ-15 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ-16 Alanıyla ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar ve ikinci kişilere normlara uygun olarak aktarır

Mezunların İstihdam Profili

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, üniversitelerde Araştırma Görevlisi veya Öğretim Görevlisi olarak da çalışma imkanına sahiptirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat + mülakat = başarılı olmaları koşuluyla Tilgili alanda doktora programlarında öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
SEÇMELİ 2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB502 SEMİNER 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
SEÇMELİ 2 SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB803 TEZ ÇALIŞMALARI I 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 24
TİB801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 6
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB804 TEZ ÇALIŞMALARI II 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 24
TİB802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 6
Toplam:
30

SEÇMELİ DERS HAVUZU 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB543 AHKAM AYETLERİNİN FIKHİ ANALİZİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB527 ARAP GRAMERİNDE CÜMLE BİLGİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB529 ARAPÇADA DİL EKOLLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB531 ARAPÇADA EDATLAR 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB557 BELAGAT 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB525 HADİS İLİMLERİNE GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB551 HADİS TAHRİC VE TENKİDİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB521 HADİS TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB523 HADİS USULÜ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB553 HADİS USULÜ METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB509 İSLAM HUKUK TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB513 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB549 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ KLASİK METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TİB519 KELAM METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB515 KELAM TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB547 KELAMDA NÜBÜVVET 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB 571 KIRAAT FARKLILIKLARININ KUR’AN YORUMUNA ETKİSİ 0 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB 567 KIRAAT İLMİ VE TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB 573 KIRAAT METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB511 KLASİK FIKIH METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB563 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB541 KLASİK TEFSİR METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB503 KUR’AN İLİMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB555 MEDYA ARAPÇASI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB545 MODERN DÖNEM İSLAM HUKUKÇULARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB517 SİSTEMATİK KELAM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 7
TİB533 SİSTEMATİK TASAVVUF TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB561 TASAVVUF AKIMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB559 TASAVVUFUN MENŞEİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB 569 TECVİDİN GELİŞİMİ VE TEMEL KAYNAKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB539 TEFSİR PROBLEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB507 TEFSİR TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TİB505 TEFSİR USULÜ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

SEÇMELİ DERS HAVUZU 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TİB548 ALEVİ-BEKTAŞİ METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB556 ARAP DİLİ VE BELAGATİNDE KAYNAKLAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB528 ARAPÇA MODERN METİNLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB554 ARAPÇA ÖĞRENİM YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB550 ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB518 ÇAĞDAŞ KELAM ÇALIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB540 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB506 ESBAB-I NÜZUL 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB510 FIKIH USULÜ METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB512 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB534 GÜNÜMÜZ TÜRKİYE’SİNDE TASAVVUF 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB522 HADİS METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB526 HADİS PROBLEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB524 HADİSTE METİN TENKİDİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB544 İÇTİHAD TEORİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB514 İSLAM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB516 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB546 KELAM OKULLARI VE METOTLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB520 KELAM PROBLEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB 564 KIRAAT İLMİNİN TEMEL KAYNAKLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB 566 KLASİK TECVİD METİNLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB542 KUR'AN TARİHİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB508 KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB530 MODERN ARAP EDEBİYATI ÇALIŞMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB 568 MUSHAF İMLASI (RESMÜ’L-MUSHAF) 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB 570 ORYANTALİSTLERİN KUR’AN VE KIRAAT ARAŞTIRMALARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB538 TASAVVUF EKOLLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB558 TASAVVUF KAVRAMLARI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB536 TASAVVUF KÜLTÜRÜ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB504 TEFSİR EKOLLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB560 TÜRK DÜNYASINDA TASAVVUF 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB532 TÜRKÇEDEN ARAPÇAYA ÇEVİRİ USULLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TİB552 UYDURMA HADİSLER 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için (toplam 120 AKTS tutan dersleri alıp başarılı olmalıdır.) 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı


Bölüm Olanakları

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı’nda 1 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu bulunmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü