Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bilgi Paketi

Programlar Hakkında Bilgi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YÜKSEK LİSANS)

Kuruluş

2009-2010 eğitim-öğretim yılında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı kurularak hem Yüksek Lisans hem de Bilimsel Hazırlık öğrencilerinin kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.


Kazanılan Yeterlilik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans (Bilim Uzmanı) diploması verilir.


Yeterlilik Düzeyi

Yüksek Lisans, Doktora


Kabul ve Kayıt Şartları

Yüksek lisans ve doktora programları için belirtilen alanlarda lisans diploması(mezuniyet notu), ALES ve yabancı dil puanının hesaplanarak sıralaması yapılan adaylardan ilana çıkılan sayı miktarında asıl ve yedek olmak üzere öğrenci kabulü yapılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler; 1 – Lisans Diploması, 2 – ALES Sonuç Belgesi. 3 - Nüfus Cüzdanının aslı 4 - Yabancı Dil Belgesi ( ÜDS, KPDS v.s) 5 - Askerlik Durum Belgesi. 6 - Özgeçmiş


Önceki Öğrenimin Tanınması

Türk yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 90-120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 120 AKTS ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında ( Bilim Uzmanı ) Yüksek Lisans diploması verilir.


Program Profili

Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Bölümümüzün çalışma alanları Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı'dır. Amaç öğrenciyi analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir eser üretebilme, bildiklerini aktarabilme bilgi ve becerisine sahip yüksek lisans mezunu olarak kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan bireyler olarak yetiştirmektir. İstenilen, öğrencilerin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını; gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde başta öğretmen olmak üzere çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır. Aynı zamanda öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde yetenekli ve donanımlı birer Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı olarak yetiştirmektir.


Program Çıktıları

PÇ-1 Alanındaki lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
PÇ-2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
PÇ-3 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
PÇ-4 Alanla ilgili uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PÇ-5 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
PÇ-6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
PÇ-7 Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
PÇ-8 Alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
PÇ-9 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesinde liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve takım çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
PÇ-10 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
PÇ-11 Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
PÇ-12 Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PÇ-13 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
PÇ-14 Alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
PÇ-15 Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
PÇ-16 Alanıyla ilgili bilgileri uzmanlık düzeyinde kavrar ve ikinci kişilere normlara uygun olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profili

Bu program mezunları, KPSS' den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından atanarak kendi ilgi alanları çerçevesinde başta öğretmenlik(Resmi ve özel kurumlarda) yapabilmektedirler. Akademik kariyer yapabilmektedirler. Bunların yanı sıra yazılı ve görsel medyada ve diğer kamu kurumlarında memur olarak çalışmaktadırlar.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.


1. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA-5049 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Zorunlu 6
TDASEC 11 Seçmeli Ders Havuzu 1 - Saat - Saat 1 Güz Seçmeli 24
Toplam:
30

2. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA 504 ANABİLİM DALI SEMİNERİ 0 Saat 3 Saat 1 Bahar Zorunlu 6
TDASEC 12 Seçmeli Ders Havuzu 2 - Saat - Saat 1 Bahar Seçmeli 24
Toplam:
30

3. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA 803 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Güz Zorunlu 25
TDA 801 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Güz Zorunlu 5
Toplam:
30

4. Dönem Ders Planı

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA 804 TEZ ÇALIŞMALARI 0 Saat 1 Saat 2 Bahar Zorunlu 25
TDA 802 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Saat 0 Saat 2 Bahar Zorunlu 5
Toplam:
30

Seçmeli Ders Havuzu 1

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA 585 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 545 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 529 DEDE KORKUT ARAŞTIRMALARI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 569 DİL BİLİMİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA-5077 EDEBİYAT BİLİMİNİN TEMELLERİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 547 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 509 ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NAZIM 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 553 KARAHANLI TÜRKÇESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 515 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DESTANLARI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5015 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİNLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5025 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MECMUA I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5019 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNLER I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5089 KURMACA DIŞI EDEBİ TÜRLER 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 533 METİN TAHLİLİNE GİRİŞ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 559 OĞUZ TÜRKÇESİ I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 541 ON DOKUZUNCU YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 551 ORHON TÜRKÇESİ 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5035 TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 5047 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI I 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6
TDA 541 XIX. ASIR TÜRK EDEBİYATI 3 Saat 0 Saat 1 Güz Seçmeli 6

Seçmeli Ders Havuzu 2

Kodu Adı Teori Uygulama Sınıfı Dönemi Türü Akts
TDA 582 ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 514 AŞIK TARZI HİKAYE GELENEĞİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 520 CÖNKLER VE MECMUALAR 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 550 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 544 EDEBİYAT KURAMLARI VE ELEŞTİRİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 548 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 536 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 518 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK MİTOLOJİSİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 594 KELİME VE TERİM TÜRETME 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 556 KLASİK OSMANLI METİNLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5030 KLASİK TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5018 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM METİNLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5026 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MECMUA II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5020 KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MENSUR METİNLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5090 KURMACA DIŞI EDEBî TÜRLER II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 552 OĞUZ TÜRKÇESİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 542 ON DOKUZUNCU YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 502 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5036 TÜRK DİLİ ÇALIŞMALARINDA METOD VE YÖNTEM II 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 530 TÜRK EDEBİYATINDA HİKAYE 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 522 TÜRK HALK EFSANELERİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 566 TÜRK LEHÇELERİNDE AKTARMA 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 598 TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 568 TÜRKÇE SÖZLÜK BİBLİYOGRAFYASI 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli 6
TDA 5062 TÜRKÇENİN SÖZ DİZİMİ 3 Saat 0 Saat 1 Bahar Seçmeli

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.


Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için (toplam 120 AKTS tutan dersleri alıp başarılı olmalıdır.) 100 üzerinden en az 70 (CC) ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


Çalışma Şekli

Tam Zamanlı, e-öğrenme


Bölüm Olanakları

Bölümümüzde eğitim-öğretim etkinlikleri iki profesör, bir doçent, beş Dr. Öğr. Üyesi ve sekiz Araştırma Görevlisi ile yürütülmektedir. Enstitü bünyesinde bütün elektronik (bilgisayar, Projeksiyon ve internet) donanımlara sahip sınıflarda dersler yapılmaktadır.


Adres ve İletişim Bilgileri

Adres :Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Web Adresi :tde.nevsehir.edu.tr Telefon :0 384 228 11 00 Belgegeçer :0 384 215 39 48 Bölüm Başkanı :Prof. Dr. H. Abdullah ŞENGÜL Telefon :0 384 228 11 00/1362 Elmek (e-mail) : asengul@nevsehir.edu.tr Bölüm AKTS/DS Koordinatörü :Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul BALABAN Telefon :0 384 228 11 00/1359 Elmek (e-mail) : eozkan@nevsehir.edu.tr